12 vanliga skattefria förmåner – så fungerar de

15 april, 2020

Ekonomi & Bokföring med skattefria förmåner

Vad är förmåner?

Med förmåner menas alla former av "ersättning för arbete" som anställda kan få på annat sätt än i kontanter. Förmånen uppkommer i princip så snart företaget betalar en privat levnadskostnad åt en av sina anställda.

Huvudregeln är att en förmån är skattepliktig. För att vara en skattefri förmån behöver det särskilt ha reglerats att den är skattefri. Den skattepliktiga förmånen värderas normalt till sitt marknadsvärde. I vissa fall görs värderingen schablonmässigt. Läs mer om det under S

Skatter & Avgifter
Skattefria förmåner – Arbetskläder och arbetsredskap
Skatter & Avgifter
Skattefria förmåner – Bredband, dator och terminalglasögon