12 vanliga skattefria förmåner – så fungerar de

15 april, 2020

Ekonomi & Bokföring med skattefria förmåner

Vi går igenom 12 vanliga skattefria förmåner och vilka du och dina anställda kan använda utan att bli beskattade.

Vad är förmåner?

Med förmåner menas alla former av ”ersättning för arbete” som anställda kan få på annat sätt än i kontanter. Förmånen uppkommer i princip så snart företaget betalar en privat levnadskostnad åt en av sina anställda.

Huvudregeln är att en förmån är skattepliktig. För att vara en skattefri förmån behöver det särskilt ha reglerats att den är skattefri. Den skattepliktiga förmånen värderas normalt till sitt marknadsvärde. I vissa fall görs värderingen schablonmässigt. Läs mer om det under Så fungerar löneväxling.

Läs också: Så fungerar löneväxling

Vilka förmåner är skattefria förmåner?

Det finns ett antal förmåner som är skattefria för den anställde. Med start på den här sidan går vi igenom de vanligaste skattefria förmånerna. Du bläddrar mellan dem genom att trycka på höger- respektive vänsterknapp när du är inne på en viss förmån. Totalt går vi igen de 12 vanligaste skattefria förmånerna.

Vår rekommendation – bläddra igenom allihop och lär dig vilka förmåner som är skattefria för dig och dina anställda.

Bläddra bland alla skattefria förmåner här

Skattefria förmåner gäller framförallt vid aktiebolag

De flesta skattefria förmåner kan bara ges till anställda. Om du driver ditt företag som aktiebolag och själv är anställd där, räknas du in i detta. Det gäller även när du är den ende anställde i aktiebolaget.

De skattefria förmånerna är en av fördelarna med att driva företaget i ett aktiebolag jämfört med enskild firma eller handelsbolag. Värdet av skattefria förmåner upp går för många till tusentals, ibland tiotusentals kronor per år. Ofta är kostnaderna för de skattefria förmånerna också avdragsgilla i aktiebolaget.

Måste alla anställda få samma förmåner?

Vissa anställningsförmåner måste erbjudas alla anställda på likvärdiga villkor för att de ska kunna vara skattefria för den anställde. Däremot måste inte erbjudandet utnyttjas av alla anställda för att skattefriheten ska gälla.

Bläddra bland alla skattefria förmåner här
Skatter & Avgifter
Skattefria förmåner – Arbetskläder och arbetsredskap
Skatter & Avgifter
Skattefria förmåner – Bredband, dator och terminalglasögon