Skattefria förmåner – Arbetskläder och arbetsredskap

15 april, 2020

Medarbetare & Rekrytering

Om ditt företag tillhandahåller fria arbetskläder och arbetsredskap till era anställda behöver ni oftast inte göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter för dessa förmåner (men vissa krav måste uppfyllas). Ett av villkoren är att du betalar för utrustningen eller tjänsten direkt. Här går vi igenom villkoren.

Bläddra bland alla skattefria förmåner här

Skattefri förmån: Arbetskläder och uniform

Förmån av uniform och andra arbetskläder är skattefri, om förmånen avser kläder som är anpassade för tjänsten och inte i normalfallet skulle användas privat.

Om de kläder som dina anställda får av ditt företag är vanliga klädesplagg som jackor, kostymer, dräkter, skjortor, blusar och byxor, är det oftast en skattepliktig förmån.

Det gäller även om kläderna är försedda med företagets logotyp, eller att de enligt avtal med den anställde inte får användas privat. Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att den typen av kläder ska vara en skattefri förmån för den anställde.

Fria arbetskläder, som utgörs av klädsel som i och för sig lämpar sig för privat bruk, till exempel kostym och dräkt, bör enligt Skatteverket anses skattefria om arbetsgivarens namn, symbol eller logotyp är varaktigt fäst på klädseln på ett sätt som gör att den märkbart avviker från vanliga kläder och därför inte kan antas komma att användas för privat bruk.

Skattefri förmån: Arbetsredskap

För att förmånen att använda ett arbetsredskap för privat bruk ska vara skattefri för den anställde och du därigenom inte ska göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter krävs att:

  • varan eller tjänsten har väsentlig betydelse för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter i ditt företag
  • förmånen har ett begränsat värde för den anställde i ditt företag
  • förmånen inte utan svårighet kan särskiljas från nyttan i anställningen

Viktigt! Missa inte detta

Om du ger en anställd ekonomisk ersättning för deras egna inköp av arbetskläder eller redskap räknas det som kostnadsersättning och du ska då göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på beloppet.

Bläddra bland alla skattefria förmåner här

Vad betyder skattefria förmåner?

Här kan du läsa om vad skattefria förmåner betyder och hur ditt företag kan använda dem.

Läs här: Så fungerar skattefria förmåner
Skatter & Avgifter
12 vanliga skattefria förmåner – så fungerar de
Skatter & Avgifter
Skattefria förmåner – Bredband, dator och terminalglasögon