Räkna ut vad en anställd kostar

Här kan du räkna ut vad den totala lönekostnaden blir för ditt företaget baserat på den anställdes lön och ålder.

När du anställer någon, är det inte bara lönen varje månad som företagets din kostnad. Du ska också betala sociala avgifter enligt lag. Denna lönekalkylator hjälper dig att beräkna hur mycket en anställd kostar totalt. Tänk på att kalkylatorn ger en ungefärlig uppgift. Semesterersättning tillkommer.

Resultat
Årslön 0 kr
Semestertillägg 0 kr
Arbetsgivaravgifter 0 kr
Ungefärlig kostnad för tjänstepension/avtalspension 0 kr
Total kostnad per år 0 kr
Total kostnad per månad 0 kr
  • Semestertillägg är beräknad till 0,8 % (är 0,43 % utan kollektivavtal) av månadslönen multiplicerat med antalet semesterdagar (25 dagar i exemplet).
  • Arbetsgivaavgifter beräknade till (1952 eller senare beräknas med 31,42%, 1938-1951 beräknas med 16,36%, 1937 och tidigare beräknas med 6,15%)
  • Hänsyn tas till att en arbetsgivare betalar ca 5 % av lönen i tjänstepension för dem födda 1952 och senare.
  • Tänk också på att övriga kostnader kan tillkomma, som t.ex förmåner, rehabilitering, utrustning osv.