Skattefria förmåner – Utbildning och kurser

15 april, 2020

Webbkurser

Fri utbildning är en skattefri förmån för den anställda om den är en följd av företagets verksamhet. Företaget ska då inte göra skatteavdrag eller betala arbetsavgifter på förmånen.

Bläddra bland alla skattefria förmåner här

Anställda behöver ofta utbilda sig för att hålla sig uppdaterade med utvecklingen inom sitt arbete och för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. När ditt företag betalar kursavgifter och litteratur för den typen av utbildning är det en skattefri förmån för den anställda. När den anställda deltar i utbildningen jämställs det med att personen utför sitt arbete.

När du betalar för en utbildning som inte har något samband med den anställdas arbetsuppgifter, kan det dock anses vara en skatte- och avgiftspliktig förmån.

Vad gäller för utbildning vid personalavveckling?

När ett företag betalar utbildning och litteratur vid personalavveckling, är detta en skattefri förmån för den anställde. Företaget ska då inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på förmånen.

Detta förutsätter dock att tre kriterier är uppfyllda, enligt Skatteverket:

  • Företaget ska ha vidtagit en åtgärd i syfte att minska personalen eller att omplacera anställda
  • Den anställda är eller riskerar att bli arbetslös på grund av omstrukturering, personalavveckling eller liknande
  • Åtgärden (utbildningen) är av betydelse för att den anställda ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta

Åtgärden (utbildningen) ska också sättas in inom fem år före en eventuell uppsägning.

Obs! Skatte- och avgiftsfriheten gäller inte förmån från fåmansföretag eller fåmansägt handelsbolag, om den anställde är företagsledare eller delägare i företaget eller närstående till sådan person.

Är arbetsgivaren en fysisk person (exempelvis vid enskild firma) gäller skattefriheten inte i fråga om förmåner till anställda som är närstående till arbetsgivaren.

Bläddra bland alla skattefria förmåner här

Vad betyder skattefria förmåner?

Här kan du läsa om vad skattefria förmåner betyder och hur ditt företag kan använda dem.

Läs här: Så fungerar skattefria förmåner
Skatter & Avgifter
12 vanliga skattefria förmåner – så fungerar de
Skatter & Avgifter
Skattefria förmåner – Arbetskläder och arbetsredskap