Skattefria förmåner – Bredband, dator och terminalglasögon

15 april, 2020

E-handel, Internet & Sociala Medier

Om ditt företag bekostar bredband, dator eller terminalglasögon åt anställda behöver du i vissa fall inte göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter för dessa förmåner. Här går vi igenom villkoren.

Bläddra bland alla skattefria förmåner här

Skattefri förmån: Bredband

Bredband är en skatte- och avgiftspliktig förmån om du bekostar din anställdas installation av bredband eller löpande abonnemangsavgifter för bredbandet. Bredbandet kan dock vara skatte- och avgiftsfri om det uppfyller förutsättningarna för att vara ett arbetsredskap.

En anställd som har avdragsrätt för dator i bostaden kan under vissa förutsättningar få avdrag för kostnader för internetuppkoppling (bredband).

Kravet för avdraget är:

  • Internetuppkopplingen är nödvändig för att du ska kunna utföra ditt arbete, och…
  • det saknas helt möjlighet att utföra arbetet hos din arbets- eller uppdragsgivare.

Avdrag medges med:

  • Skäligt belopp beroende på omfattningen av uppkoppling i arbetet, som regel dock inte med högre belopp än 50 procent av kostnaderna för internetuppkopplingen.

Skattefri förmån: Dator

Om din anställda använder företagets persondator privat kan förmånen vara skatte- och avgiftsfri om persondatorn uppfyller förutsättningarna för att vara ett arbetsredskap. Detta reds ut här på Skatteverkets hemsida.

Skattefri förmån: Terminalglasögon

Om ditt företag bekostar en anställds terminalglasögon är det en skattefri förmån. Förutsättningen är att den anställde behöver dem i sitt arbete vid en dator. Skattefriheten gäller även så kallade terminalprogressiva glas om arbetsförhållandena kräver sådana glas.    

Bläddra bland alla skattefria förmåner här

Vad betyder skattefria förmåner?

Här kan du läsa om vad skattefria förmåner betyder och hur ditt företag kan använda dem.

Läs här: Så fungerar skattefria förmåner
Skatter & Avgifter
12 vanliga skattefria förmåner – så fungerar de