Skattefria förmåner – så fungerar löneväxling

15 april, 2020

Redovisningsbyrå och Avdrag för företags deklaration

Med löneväxling menas att en anställd byter en del av sin lön mot en förmån. Detta kan göras vid ett enstaka tillfälle eller fortlöpande. Här förklarar vi hur det fungerar för ditt företag och dina anställda.

Bläddra bland alla skattefria förmåner här

Innan du och din anställde använder löneväxling är det viktigt att företaget avtalar med din anställde om vad medlen ska användas till. Har den anställda redan har fått lönen så ska den beskattas som lön, och då är det för sent att omförhandla lönebeloppet. Löneväxling kan således bara göras på framtida ersättningar.

Gör man brutto- eller nettolöneavdrag? Eller får man välja?

Vid löneväxling mot förmån är det vanligt att din anställde får betala hela eller del av kostnaden via löneavdrag. Då är det viktigt att skilja på brutto- och nettolöneavdrag.

Hur fungerar det vid bruttolöneavdrag?

Vid bruttolöneavdrag accepterar den anställde en lägre bruttolön i utbyte mot en förmån. Denna sänkning innebär att skatten och arbetsgivaravgifterna blir lägre, men den kan även påverka den anställdas sjuklön, a-kasseersättning, pension, förskoleavgift etc.

Om din anställda väljer en skattepliktig förmån minskar inte bruttolöneavdraget det skattepliktiga förmånsvärdet.

Hur fungerar det vid nettolöneavdrag?

Ett nettolöneavdrag innebär istället att din anställda behåller sin bruttolön men betalar för förmånen med sina skattade pengar. I många fall sker då betalningen via ett avdrag från nettolönen.

Det händer att anställda som har en förmånsbil betalar ett fast belopp varje månad till arbetsgivaren. Förmånsvärdet för bilen minskar med dessa betalningar och i motsvarande takt minskar skatten och arbetsgivaravgifterna.

Hur fungerar det vid personalvårdsförmåner?

Du får inte använda bruttolöneavdrag för personalvårdsförmåner som fritt kaffe och friskvård. Dessa förmåner får inte vara utbytbara mot kontant lön om de ska vara skattefria.

Exempel från Skatteverket: Ponera att ditt företag skulle använda bruttolöneavdrag för till exempel en motionsförmån. En av dina anställda vill upphöra med förmånen och kommer då att få tillbaka sin högre bruttolön. Förmånen är då i praktiken utbytbar mot en högre lön och uppfyller därmed inte kriterierna för skattefrihet.

Det fungerar däremot bra att göra nettolöneavdrag för personalvårdsförmåner. Om ett gymkort kostar 4 000 kronor och du som arbetsgivare inte vill betala hela kostnaden kan ni avtala att den anställda själv betalar en viss del via nettolöneavdrag. I och med det får den anställda inte högre lön om han eller hon sedan vill avstå från motionen.

Bläddra bland alla skattefria förmåner här

Vad betyder skattefria förmåner?

Här kan du läsa om vad skattefria förmåner betyder och hur ditt företag kan använda dem.

Läs här: Så fungerar skattefria förmåner
Skatter & Avgifter
12 vanliga skattefria förmåner – så fungerar de
Skatter & Avgifter
Skattefria förmåner – Arbetskläder och arbetsredskap