Så lever och tänker du som miljonärer

1 maj, 2019

Ekonomi och lönsamhet i företag

Vi följer alla principer i våra liv. Och det är tydligt att framgångsrika människor följer andra grundregler än alla andra. Här får du fyra exempel på regler som miljonärer och vassa entreprenörer följer, som du enkelt kan kopiera.

Steg 1: Spendera mindre än du tjänar

Det här är gammal kunskap som sträcker sig till de gamla babylonierna (läs: Den rikaste mannen i Babylon).

Sätt alltid av minst 10 % av dina inkomster till sparande och investeringar, och gör det automatiskt så att du aldrig se de pengarna. Gör likadant i ditt företag, så vet du att vinsten alltid blir minst 10 %.

Fler tips: Undvik alla konsumentlån. Lev som en minimalist (och bli lyckligare och rikare).

Samtal mellan en rik entreprenör och en fattig företagare.
– Vad är den stora skillnaden mellan dig och mig? undrar den fattiga företagaren.
– Kanske att mitt bibliotek är större än min tv, och inte tvärtom, svarar den rika entreprenören.

Vad har du i ditt liv som inte tar dig dit du önskar?

Steg 2: Definiera din ultimata livsstil

Innan du har definierat vilken livsstil du önskar, har du ingen aning om vilka resurser du behöver. Ett eget jetplan? Okej, det vore häftigt. men måste du verkligen äga det, kan du inte hyra det två gånger per år, och spara 85 % av kostnaden?

Använd våra råd i guiden Så lever du som en miljonär – på 3 % av kostnaden.

Och titta på varje kostnadspost i din ”ultimata livsstil”, och fråga dig själv. Finns det ett annat sätt att göra detta, än att betala för det som alla andra. Använd vårt verktyg nollbudgetering för att lyckas med det. Gissningsvis kan du skapa den livsstil du önskar, till en bråkdel av vad du initialt tänkte.

Steg 3: Pengar är vägen, tid är målet

Våra mest framgångsrika entreprenörer söker inte pengar som ett mål. De söker pengar som ett medel för att skapa tid. Börja med att definiera vad du ska lägga din tid på, och låt det bara vara på saker som tydligt tar dig mot dina mål. Ta bort. Automatisera. Delegera. Och effektivisera allt annat. Läs hur här.

Ska jag verkligen göra det här? Finns det ett bättre sätt att göra det på? Kan det göras snabbare, så att jag får tid till annat?

Steg 4: Var den som skapar, inte den som konsumerar

Du kanske ser framgångsrika människor som stora konsumenter. Det är helt fel tänkt. Miljonärer och entreprenörer som lyckas är de som skapar något. De skapa företag. De realiserar idéer. De skapar jobb.

Om du på allvar vill bli framgångsrik, behöver du vara en människa som primärt skapar, inte en människa som primärt konsumerar. Det är den stora skillnaden mellan framgångsrika entreprenörer och alla andra.
Privatekonomi
4 saker miljonärer gör – till skillnad från många andra