7 tips för att skapa en lönsam företagsfilm

3 juni, 2015

Internet & Sociala Medier

Funderar du på att beställa eller skapa en företagsfilm till din hemsida? Många företag lägger stora summor på att producera film som ger liten eller ingen effekt alls. En väl genomtänkt content-­strategi och ett tydligt erbjudande innebär mindre kostnader och bättre resultat. Här berättar vi hur!

Vad ska du servera?

Innan du sätter igång och producerar din film behöver du veta vilken målgrupp du vill nå och vilket resultat du vill uppnå. För att ta en matliknelse – vem ska äta det och vilken nytta kommer det medföra? Enkelt förklarat – du serverar inte samma sak till en person som laddar inför Vasaloppet som för personen du försöker förföra under en trevlig kväll.

Content-strategi

”You have to know where you came from to know where you’re going” är ett välkänt ordspråk. Nästa steg är att sätta vilken vision du har med filmen. Nedan följer 7 tips som hjälper dig att skapa en professionell content-strategi för din företagsfilm:

1. Vision
Konkretisera vad det är du vill uppnå. Till exempel; lansera ny produkt i världen eller bli nummer ett på den svenska marknaden.

2. Mål
Vad vill du åstadkomma? Till exempel; göra världen till en säkrare plats genom ett nytt bilbälte, ge alla barn ett leende på läpparna eller förenkla vardagen för småbarnsföräldrar.

3. Värdegrund
Vilken är kompassen som leder mig dit? Till exempel enkelhet, närhet, pris, kvalité eller relationer.

4. Karaktär/Identitet
Hur uppfattar andra mig? Till exempel: Seriös, lättsam, sexig?

5. Fördelar
Hur blir mina kunder hjälpta av mig? Är det i korrelation med mina mål?

6. Målgrupp
Vem är det egentligen jag hjälper (specifik målgrupp)? Vem kan bli hjälpt av mig (generell målgrupp)?

7. Vad
Vad är det egentligen jag gör och till vem? Ifall mina svar på denna punkt inte harmoniserar med övriga punkter så finns det risk att du försöker ge anklever till småbarn.

Tipsen ovan kommer ifrån filmproducenten David Ovsepian på Cinemavision Filmbyrå, som har  hjälpt företag att kommunicera via film sedan 2008. Vill du veta mer om att skapa filmer eller vill du också få hjälp att producera en företagsfilm? Klicka här för att få Davids hjälp.
Försäljning & Lönsamhet
Så får du hjärnan att vilja köpa av ditt företag