Import: Vad ska mitt företag tänka på?

29 december, 2007

Import och Export

Sysslar ditt företag med import finns det en del saker att hålla reda på. Vi har fingranskat alla regler och lagar som Tullverket vill att vi ska följa, och valt ut den viktigaste informationen. I den här guiden går vi kortfattat igenom vad du måste tänka på innan du drar igång din importverksamhet.

Import innebär att du tar in en vara till den Europeiska unionen, EU, från ett land utanför EU. Det finns inga tullformaliteter när du bedriver handel inom EU. Du behöver däremot ta kontakt med Skatteverket och få information om momsredovisning vid handel inom EU.

Okej, tillbaka till import från ett land utanför EU. För att du ska få använda din vara eller sälja den vidare ska du förtulla den. Förtullningen innebär att du vid importtillfället lämnar en importdeklaration och betalar avgifter för tull, moms och eventuellt andra skatter till Tullverket. Importdeklarationen lämnar du elektroniskt eller på blanketten Enhetsdokument som du själv kan ladda ner från Tullverkets sajt. Du kan lämna importdeklarationen själv eller ta hjälp av ett ombud. Det behövs inget särskilt tillstånd för att få lämna en importdeklaration och förtulla en vara.

Vilka avgifter måste jag betala?

Normalt betalar du tull och moms vid importtillfället. Du måste veta vilken varukod din vara har för att få reda på vilken tullavgift som du ska betala. Varukoden anger också om det krävs licens eller om du behöver något särskilt tillstånd för att få importera din vara.

Momsen för de flesta varor är 25 procent. För livsmedel är den 12 procent (förutom för alkoholhaltiga drycker och tobak) och för bland annat tidningar och böcker är den sex procent.

Hur betalar jag?

Om du inte har kredit hos Tullverket måste du betala tull och andra skatter när du hämtar ut dina varor. Om du har kredittillstånd får du en tullräkning cirka tre veckor efter att du förtullat dina varor. Du har därefter tio dagar på dig att betala tullräkningen.

Vad är tullvärde?

Tullvärdet grundar sig på det pris du betalar till leverantören när han eller hon säljer varan till EU. Det finns kostnader du betalar som ska ingå i tullvärdet men som inte alltid är med i varans fakturapris. Exempel på sådana kostnader är försäkringskostnader, kostnader för transport, lastning, lossning och hantering fram till införselplatsen i EU.
Vissa kostnader ska du inte räkna in i tullvärdet om de anges separat från fakturapriset. Exempel på sådana kostnader är transportkostnader inom EU. Om tull och andra skatter i EU är inräknade i fakturapriset drar du alltid av dessa från tullvärdet.
Tullvärdet ligger till grund för hur du räknar ut den tull du ska betala. Även om dina varor är tullfria ska du ange ett tullvärde, eftersom det ligger till grund även för beräkning av moms och Sveriges importstatistik.

Vad innebär temporär import?

Temporär import innebär att du tillfälligt importerar varor till EU för att senare återexportera dem i oförändrat skick. Vid användning av temporär import kan du slippa att betala tull och moms vid importen. I vissa fall kan du slippa betala en del av tullen, men vara tvungen att betala hela momsbeloppet.

Vem behöver importtillstånd?

För vissa andra varor kan du behöva skaffa ett särskilt importtillstånd eller registrera dig. Nedan följer exempel på några myndigheter som kan bli aktuella för dig att ta kontakt med i samband med din import.

– Du som yrkesmässigt importerar livsmedel ska vara registrerad hos eller godkänd av miljöförvaltningen eller motsvarande i din kommun. Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats.
– Du som yrkesmässigt importerar läkemedel ska ha tillstånd från Läkemedelsverket. Detta gäller även kosttillskott, naturläkemedel, vissa utvärtes medel, homeopatika samt övriga varor på vilka läkemedelslagen skall tillämpas.
– Du som yrkesmässigt importerar utrustning som innehåller radiosändare ska i samband med importen ta kontakt med Post & Telestyrelsen för att ta reda på vilka regler som gäller.
– Du som yrkesmässigt för in eller ut vapen från Sverige ska ta kontakt med oss. Vapenhandel, här kan du läsa mer.
– Du som yrkesmässigt importerar vissa växter och växtprodukter ska ha ett sundhetscertifikat vid import från land utanför EU. Sundhetscertifikatet intygar att växten är fri från skadegörare.

Vissa växter och växtprodukter ska när de har förts in i EU förses med ett så kallat växtpass innan de får säljas vidare inom unionen. Det finns även växter och växtprodukter med en sådan risk att de inte får importeras alls om de kommer från vissa länder eller delar av världen.Ta kontakt med Jordbruksverket för att ta reda på vilka regler som gäller. Utöver för växter och växtprodukter har Jordbruksverket regler som bland annat berör trä och plantor av vissa trädslag, rundvirke, träemballage, sågade trävaror, flis, sågspån, träavfall och bark.

Källa: Tullverket
Texterna är inte bindande och har erhållits utan kostnad från Tullverkets hemsida.
Internationalisering
Checklista: Så gör du affärer utomlands
Internationalisering
Vilka länder är medlemmar i EU nu igen?