Har du koll på reglerna? – Så fungerar tullfrihet vid import

23 november, 2017

Att importera från länder utanför EU innebär oftast för dig som företagare både kostnader för moms och tull att förhålla sig till. Men visste du att det finns undantag som gör att du kan slippa tullavgifter?

Du som importerar en vara till Sverige kan ibland få tullfrihet eller tullnedsättning på din vara. Tack vare de tullunionsavtal och frihandelsavtal som EU har slutit med ett flertal länder finns det vissa varor och länder som omfattas av tullfrihet till EU. Men det kan vara bra att vara uppmärksam på att EU-kommissionen varje år plockar bort varor där importen inte är tillräckligt stor för att omfattas av tullfrihet. I januari 2018 kommer ett 80-tal varor rensas bort.

I dessa fall kan du få tullfrihet

Varor av ringa värde

Om du importerar varor till ett sammanlagt värde av 1500 kr är det ingen tullavgift men däremot är du skyldig att betala moms. Är värdet högst 300 kronor så är försändelsen befriad från både tull och moms, med undantag för postorderförsändelser, alltså försändelser med varor som du har beställt via t.ex. nätet, post eller telefon.

Varuprov

Du får importera tullfritt om det är ett varuprov som ska användas för demonstration, t.ex. på en mässa. Det kan vara reklammaterial eller trycksaker. Sättet som varan presenteras på, storleken och mängden av varan, måste utesluta att den kan användas till något annat än just ett varuprov.

Slutanvändning

Om varan du importerar ska användas till ett specifikt ändamål, t.ex. till ett flygplan eller fartyg, kan du ansöka om tillstånd till slutanvändning som kan ge dig tullfrihet.

Varor för vetenskaplig forskning

Verksamheter inom utbildning eller vetenskaplig forskning kan få tillstånd till tullfri import, både offentlig och privat. Men en privat institution måste dock vara godkänd av Tullverket. De vetenskapliga instrumenten och apparaterna ska importeras för vetenskaplig forskning utan vinstsyfte för att kunna bli tullfria.

Varor du köper från Grönland, Kanarieöarna, Åland och San Marino

EU: s tullunionsavtal med vissa länder innebär förmånsbehandling av vissa varor vid import till EU. 
Läs mer om särskilda regler vid import/export utanför EU:s skatteområde

Tänk på!

Du får inte hyra, låna ut eller överlåta de varor du fått tullfrihet för, varken kostnadsfritt eller mot ersättning, utan att först anmäla detta till Tullverket.

En bra förtullning som går snabbt och smidigt kräver sina förberedelser. 
Vet du vilka dokument som behövs? Har du koll på reglerna?


Ladda ned Tullguiden

Det här är en annons från Bring
Internationalisering
Checklista: Så gör du affärer utomlands
Internationalisering
Import: Vad ska mitt företag tänka på?
Internationalisering
Vilka länder är medlemmar i EU nu igen?