Vilka länder är medlemmar i EU nu igen?

29 december, 2007

Import & Export, Internationalisering, Personlig Utveckling

Vi vet, det är lurigt att komma ihåg EU:s alla medlemsländer, men när du importerar eller exporterar är det viktigt att du har koll. Vi kör en snabbgenomgång!

Förutom Sverige är följande länder medlemmar i EU:

– Belgien
– Bulgarien
– Cypern (grekcypriotiska delen)
– Danmark
– Estland
– Finland
– Frankrike
– Grekland
– Irland
– Italien
– Lettland
– Litauen
– Luxemburg
– Malta
– Nederländerna
– Polen
– Portugal
– Rumänien
– Slovakien
– Slovenien
– Spanien
– Storbritannien
– Tjeckien
– Tyskland
– Ungern
– Österrike
Internationalisering
Så lyckas du med e-handel utomlands
Internationalisering
Så byggde CoolStuff varumärke utomlands