Så fungerar bokslut och årsredovisning

11 februari, 2016

Bokslut och Årsredovisning

Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning? Vi reder ut begreppen och hjälper dig att förstå dina skyldigheter och när du ska göra vad.

Vad är ett bokslut?

Alla företag är skyldiga att göra ett bokslut. Det är en sammanställning av företagets bokföring vid räkenskapsårets slut och består av en resultaträkning och en balansräkning.

Vad är en årsredovisning?

Årsredovisningen är en sammanställning av företagets räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. Årsredovisningen består av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse.

Vad gäller för olika bolagsformer?

Enskild firma – I de flesta fall ska en enskild firma endast avsluta räkenskapsåret med ett bokslut. I vissa fall behöver även en årsredovisning upprättas, beroende på företaget storlek.

Aktiebolag – Aktiebolag ska alltid upprätta en årsredovisning.

Handelsbolag eller kommanditbolag – Reglerna beror på företagets storlek och ägare. I vissa fall räcker det med bokslut, i andra fall krävs årsredovisning.

Ekonomisk förening – För ekonomisk förening gäller samma regler som för aktiebolag, det vill säga att de alltid ska upprätta en årsredovisning.

Vad betyder årsredovisningens delar?

Med noter menas upplysningar om vilka avskrivningar som gjorts, hur tillgångar och skulder har värderats etcetera. I förvaltningsberättelsen anges allt som inte går att återge i balans- och resultaträkningen, som till exempel utveckling och andra betydelsefulla händelser.

Missa inte: Så fungerar en resultaträkning

Vad gör jag när jag är klar?

Årsredovisningen ska skrivas under av alla styrelsemedlemmar och vd (i vissa delar även revisor), och sedan skickas in till Bolagsverket för offentliggörande.

Hur gör jag ett bokslut?

Ett bokslut ska vara tydligt och enkelt att förstå, och är bokföringen i ordning går bokslutet snabbt. Du sammanställer hela årets affärstransaktioner i resultat- och balansräkningen. Alla verifikat markerade med verifikationsnummer ska sitta i rätt ordning i pärmar. Förbered dig för bokslutet genom att inventera eventuellt varulager, fakturera kunder för levererade varor och betala alla leverantörsskulder.

Läs också: Bokföring i företaget – Steg för steg
Ekonomi & Bokföring
Årsredovisning för ditt företag – här är allt du behöver veta