Årsredovisning för ditt företag – här är allt du behöver veta

3 juli, 2020

Årsredovisning, Ekonomi och bokföring för företagare

Hur upprättar jag en årsredovisning? Vad ska den innehålla? När ska den vara inne? Få svar på alla frågor om årsredovisningen här.

Alla aktiebolag ska varje räkenskapsår upprätta och skicka sin årsredovisning (och i vissa fall även revisionsberättelse) till Bolagsverket. Detta gäller oavsett om ditt företag har drivit aktiv verksamhet eller varit vilande.

Årsredovisningen (och ev. också revisionsberättelsen) ska ha kommit in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets utgång.

Här går vi igenom vad årsredovisningen ska innehålla, när den ska vara inne och vilka misstag du inte får göra.

Viktiga årsredovisnings-datum att ha koll på

Det får gå högst sju månader efter räkenskapsårets slut innan årsredovisningen måste vara hos Bolagsverket. Och det finns fler viktiga datum att hålla koll på.

 1. Årsredovisningen ska vara klar senast två veckor innan årsstämman, om företaget inte har en revisor. Om ditt företag har en revisor ska årsredovisningen vara färdig senast sex veckor innan årsstämman.
 2. Du ska kalla till årsstämman tidigast sex veckor, och senast fyra veckor, innan årsstämman.
 3. Företaget ska hålla årsstämman senast sex månader efter räkenskapsårets slut.
 4. Du ska lämna in årsredovisningen så att den är hos Bolagsverket senast en månad efter årsstämman. Detta kan du göra via post eller digitalt.

Så skapar du årsredovisningen – steg för steg

Arbetet med årsredovisningen börjar inte när året är slut. Om du vill sköta företagets ekonomiska arbete professionellt börjar arbetet redan när året börjar. Många företag tar hjälp av en redovisningsfirma för att sköta den löpande bokföringen, och en revisor för att hjälpa till och granska årsredovisningen och bokslutet.

Här går vi igenom de steg som Bolagsverket rekommenderar att du går igenom för att skapa årsredovisningen på rätt sätt.

Läs mer: 10 krav du borde ställa på din redovisningsbyrå

1. Bokför löpande under året

Företaget ska löpande bokföra alla affärshändelser under räkenskapsåret.

2. Ta fram de olika delarna i årsredovisningen

Årsredovisningen ska alltid bestå av följande delar.

 • förvaltningsberättelse
 • resultaträkning
 • balansräkning
 • noter
 • underskrifter

Årsredovisningen skickas till Bolagsverket som en kopia men med ett fastställelseintyg i original. Bolagsverket rekommenderar att fastställelseintyget står på en förstasida.

Vissa företag behöver komplettera årsredovisningen med andra delar. Här kan du läsa mer om vilka delar som kan tillkomma och om vad ett fastställelseintyg är.

Läs mer: Delar och bilagor i årsredovisningen

3. Skriv under årsredovisningen

Vid ett styrelsemöte beslutar styrelsen att årsredovisningen är färdig och skriver under den.

4. Vissa företag behöver en revisionsberättelse

Om ditt företaget ska ha en revisionsberättelse så är det nu revisorn skriver den.

Aktiebolag kan välja att inte ha revisor om de inte når upp till två av dessa värden för båda de två senaste räkenskapsåren:

 • fler än 3 anställda (i medeltal)
 • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Kravet på revisor på grund av aktiebolagets storlek gäller alltså först från och med det tredje räkenskapsåret.

5. Bjud in och håll årsstämma

Styrelsen ska nu kalla aktieägarna till årsstämma. Det finns regler för detta, och även regler för när årsstämman ska hållas.

Läs mer: Så kallar du till årsstämma

Innan årsstämman ska styrelsen låta aktieägarna läsa årsredovisningen. Därefter är det dags att hålla själv stämman. Även här finns det en lång rad formalia som du behöver tänka på.

Läs mer: Så håller du en årsstämma

6. Fastställelseintyget ska skrivas på

När årsredovisningen är godkänd av årsstämman (ägarna) måste en styrelseledamot skriva under fastställelseintyget.

7. Lämna in årsredovisningen till Bolagsverket

Slutligen lämnar du in årsredovisningen till Bolagsverket. Antingen lämnar du in den digitalt eller så skickar du in den med post.

Om du väljer papper, skickas den till:

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall

Om du vill skicka in årsredovisningen digitalt gör du det här.

När ska årsredovisningen vara inne?

Årsredovisningen ska vara hos Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

Den här tabellen visar när Bolagsverket senast måste ha din årsredovisning:

Räkenskapsårets slutÅrsredovisningen ska ha kommit in senast
30 september 2019torsdagen den 30 april 2020
31 oktober 2019måndagen den 1 juni 2020
30 november 2019tisdagen den 30 juni 2020
31 december 2019fredagen den 31 juli 2020
31 januari 2020måndagen den 31 augusti 2020
29 februari 2020Onsdagen den 30 september 2020
31 mars 2020Måndagen den 2 november 2020
30 april 2020Måndagen den 30 november 2020

Vad händer om årsredovisningen kommer in för sent?

Då måste företaget betala förseningsavgifter och riskerar likvidation. I vissa fall kan den som inte upprättat en årsredovisning i rätt tid åtalas för bokföringsbrott.
Ekonomi & Bokföring
Hur läser jag en balans- och resultatrapport?
Ekonomi & Bokföring
Så fungerar bokslut och årsredovisning