Facebook-expertens 5 bästa strategitips

26 oktober, 2015

Brottas du med att skapa engagemang i sociala medier? De företag som har lyckats på Facebook har alla arbetat utifrån tydliga strategier. Här delar vi med oss av 5 strategier som får dig att lyckas.

 1 Gör en innehållsstrategi för Facebook

Tänk igenom vilket innehåll företaget har utifrån en indelning i kunskapsområden. Involvera folk internt så att de är med på tåget. Fråga gärna kunderna vad de vill veta mer om. Gör en innehållsplan och fundera över vad ni vill berätta om.

2. Klargör mål och syfte med Facebook

Var tydlig med vilket mål du har på Facebook. Fundera igenom vad du vill uppnå med din närvaro där och vad är det du vill att folk ska göra när de besöker din Facebook-sida.

3 Viktigt med uttrycket på Facebook

Det är lika viktigt vad du säger som hur du säger det. För att få ett ordentligt genomslag krävs det ett bra uttryck och ett närvarande tilltal som känns personligt. Använd inte ett distanserat uttryck som skapar en ”vi” och ”dom” – känsla.

 4 Förstå målgruppen på Facebook

Ju mer du vet om din målgrupp, vad de gillar att läsa om både i jobbet och på fritiden desto närmare ett genomslag kommer du. Som ett led i att lära känna målgruppen kan det vara idé att fråga vad som intresserar dem och hur de vill ha information till sig. Vad målgruppen gör på fritiden, samt vilket värden de drivs av är också viktigt. När du vet det går det lättare att skapa ett intressant innehåll.

 5 På Facebook är folk sina personliga jag

Tänk på att människor är sitt personliga jag på Facebook. Som om de satt och pratade på ett kalas. På ett kalas samsas konsument-jaget, det personliga jaget, värderings-jaget, kunskaps-jaget, intresse-jaget och fritids-jaget. Eftersom dialog står i centrum på ett kalas är det genom dialog du når målgruppen. Och det är dialog som är målet.

Läs också Linkedin-expertens 7 bästa strategitips.

Vilka strategier använder du för att bli framgångsrik på Facebook?
Försäljning & Lönsamhet
Foto av: AdobeStock
Så ökar du företagets försäljning under corona