Om skydd av varumärken – så fungerar det

19 december, 2014

I ett varumärke kan ingå alla tecken som kan återges grafiskt, och varumärket kan utgöras av ett eller flera ord, siffror, en figur, eller en kombination av dessa. Här får du en grundläggande insikt i hur skydd av varumärken fungerar och hur du kan ansöka.

I ett varumärke kan ingå alla tecken som kan återges grafiskt, och varumärket kan utgöras av ett eller flera ord, siffror, en figur, eller en kombination av dessa. Man skiljer på ordmärken, vilka registreras som ord utan något speciellt utförande, och figurmärken, som registreras med en speciell presentation. Ett varumärke kan också vara ett speciellt utseende på en produkt, vilket då utgör ett så kallat utstyrselvarumärke. Man kan även under vissa förutsättningar registrera färger, slogans och melodislingor som varumärken.

När man ansöker om varumärkesskydd måste man välja vilka varor och tjänster som skall skyddas. För att få bästa skydd är det viktigt att välja rätt bland dessa klasser. Här finns en förteckning över samtliga svenska standardiserade klasser med förklaringar.

Krav för registrering av varumärken

Två huvudvillkor måste vara uppfyllda för att ett varumärke ska vara registrerbart, nämligen att varumärket både har så kallad särskiljningsförmåga och är tillgängligt. Det senare innebär att märkets registrering inte skulle inkräkta på någon annans tidigare rättighet, såsom varumärke eller firmaregistrering.

Vidare får man exempelvis inte registrera ett varumärke som är stötande eller vilseledande, eller som innehåller ett landsvapen, en geografisk indikation eller liknande.

Om Patent- och Registreringsverket anser att en varumärkesansökan inte uppfyller samtliga villkor utfärdas ett föreläggande. Som ombud för er bedömer vi föreläggandet och ger er en rekommendation till vidare åtgärd.

Behöver du hjälp med att skydda dina varumärken, eller har du fler frågor om hur skydd av varumärken fungerar? I vår Expertzon ingår en fri rådgivningstimme inom varumärken, patent och andra immateriella tillgångar.
Patent, Varumärke & Design
Om Upphovsrätt – en snabbguide
Patent, Varumärke & Design
Om Mönsterskydd – en snabbguide
Patent, Varumärke & Design
Om Varumärke – en snabbguide