Om Varumärke – en snabbguide

19 augusti, 2015

Varumärke

Nästan alla företag har olika varumärken, men tyvärr är det många mindre företag som inte skyddar sina tillgångar. Därför får du här en snabbguide i hur varumärken och varumärkesskydd fungerar, och hur du bättre kan skydda ditt företags värdefulla tillgångar.

Vad är då ett varumärke?

Jo, i ett varumärke kan det ingå alla tecken som kan återges grafiskt, och varumärket kan utgöras av ett eller flera ord, siffror, en figur, eller en kombination av dessa. Man skiljer på ordmärken (som registreras som ord utan något speciellt utförande) och figurmärken (som registreras med en speciell presentation).

Ett varumärke kan också innebära ett speciellt utseende på en produkt, vilket då utgör ett så kallat utstyrselvarumärke. Under vissa förutsättningar kan man också registrera färger, slogans och melodislingor som varumärken.

Här kan du läsa mer om vad som krävs för att ditt varumärke ska vara registrerbart.

Ansöka om varumärkesskydd

När du ska ansöka om varumärkessydd måste du välja vilka varor och tjänster som skall ingå i skyddet. För att få bästa skydd är det viktigt att välja rätt klasseificering. Här finns en förteckning över samtliga svenska standardiserade klasser med förklaringar.

Med hjälp av en patent- och varumärkesbyrå kan du ta fram en strategi vi framtagandet av ett nytt varumärke, och också titta på strategier för hur och var ett varumärke bör registreras. De kan även undersöka om märket är ledigt i Sverige och utomlands, och bedöma dess skyddsmöjligheter.

Här kan du läsa om vad som gäller för ”Nyhet och prioritet” när du ska ansöka om varumärkesskydd.

Här får du veta hur giltighet och ensamrätt fungerar för varumärken.

Här får du information om hur du ansöker om varumärken internationellt.

Här får du veta hur du bevakar ditt varumärke

Värdecheck Patent Varumärken rådgivning

 

 
Patent, Varumärke & Design
4 sätt att skapa ett framgångsrikt varumärke
Patent, Varumärke & Design
Om Upphovsrätt – en snabbguide
Patent, Varumärke & Design
Om Mönsterskydd – en snabbguide