Om Upphovsrätt – en snabbguide

19 augusti, 2015

Internationalisering och upphovsrätt

Vad är upphovsrätt och hur går jag tillväga för att skydda de verk jag är upphovsman till? Det får du veta i den här snabbguiden som hjälper dig och ditt företag att skapa upphovsrättsligt skydd.

Upphovsrättsligt skydd uppnås genom att du skapar något som uppnår så kallad verkshöjd. Skyddet ger den skapande personen rätt att bestämma hur skyddsvärda alstret ska användas och återges. Upphovsrätten varar under upphovsmannens livstid och gäller sedan 70 år efter dennes död. Det är ett formlöst skydd och det är därför värt att satsa på att dokumentera skyddet noga.

Vem hjälper mig med upphovsrättsliga frågor?

En patentbyrå kan ofta hjälpa dig med att bedöma om det som skapats är skyddsvärt och dokumentera skyddet på ett lämpligt sätt. Ett ombud kan ge strategisk och resultatgivande rådgivning kring upphovsrättsligt skydd, tillståndsgivning, avtal och intrångssituationer som rör upphovsrätt.

Vad innebär upphovsrätt?

Upphovsrätten ger upphovsmannen en ekonomisk och ideell rätt att förfoga över sitt verk och tillståndsgivning är som huvudregel knutet till skyddet. Det är upphovsrättsintrång om ett upphovsrättsligt skyddat verk utan tillstånd används och om det inte finns inskränkning i upphovsrätten.

Här kan du boka en kostnadsfri rådgivning (Värde 3 000 kr, ange kod Mitt Företag) för att få svar på dina frågor om upphovsrätt.

Värdecheck Patent Varumärken rådgivning

 

 
Patent, Varumärke & Design
Om Mönsterskydd – en snabbguide
Patent, Varumärke & Design
Om Varumärke – en snabbguide
Patent, Varumärke & Design
Om Patent – en snabbguide