Om Patent – en snabbguide

19 augusti, 2015

Idé Patent och patentskydd

Är det dags för dig eller ditt företag att ansöka om patent? Här får du viktiga insikter om hur patent fungerar och om vad du måste tänka igenom. Glöm inte att hålla uppfinningen hemlig tills patentansökan är gjord.

För att du ska få patent måste din uppfinning beskrivas så detaljerat att en fackman på teknikområdet kan utöva uppfinningen. Ett patent gäller under en begränsad tid och patenttiden är numera ( i de flesta länder) 20 år från ansökningsdagen.

Här kan du läsa mer om vad som krävs för ett patent.

Patent är nationella rättigheter, så du måste söka patent i vart och ett av de länder där du önskar patentskyddet. I vissa regioner, bland annat i Europa, går det dock att söka centralt.

Patent är tidsbegränsat

Ett patent är därmed ett tidsbegränsat, monopolistiskt skydd för den som har rättigheterna över patentet. Detta gör normalt den människa som skapat uppfinningen, uppfinnaren, eller ett företag som förvärvat rätten till uppfinningen. Själva patentet går även att överlåta sakrättsligt, och kan vara föremål för avtal mellan olika parter. Till exempel kan patenthavaren licensiera ut rätten att använda eller utöva den skyddade uppfinningen.

Här kan du boka en kostnadsfri rådgivning (Värde 3 000 kr, ange kod Mitt Företag) för att få svar på dina frågor om patent.

En uppfinning ska lösa ett tekniskt problem

En uppfinning är en teknisk lösning på ett problem. Det finns flera skäl till att söka patent, men ofta är det viktigaste att få vara ensam om att exploatera uppfinningen. Därmed kan uppfinnaren tjäna mer pengar än om det finns konkurrenter som erbjuder eller använder samma produkt eller metod.
Här kan du läsa mer om årsavgifter för patent

Här kan du läsa mer om internationella patentskydd

Så här kan din patentstrategi se ut

Värdecheck Patent Varumärken rådgivning

 

 
Livet på 500 dagar
#46. Skaffa ett patent
Patent, Varumärke & Design
Om Upphovsrätt – en snabbguide
Patent, Varumärke & Design
Om Mönsterskydd – en snabbguide