Så räddar du ditt företag från Coronaviruset – 12 avgörande steg

6 mars, 2020

Coronaviruset

Coronaviruset kommer att påverka ditt företag – vad du än tycker om det. Vi har tagit fram tolv steg som hjälper dig att undvika viruset och att mildra konsekvenserna av det. Viktig läsning i oroliga tider – bättre att göra något nu än för sent.

Coronaviruset får medarbetare att ta sjukdagar, kunder att stanna hemma och evenemang att ställas in. Det får förstås stor inverkan på stora företag och offentliga verksamheter – men för oss småföretagare kan det rent av innebära ekonomisk katastrof.

Säg att du anordnar event – vågar ni verkligen genomföra evenemangen? Eller om du driver e-handel – kommer prylarna verkligen att skeppas från Kina? Helt plötsligt kan stora delar av intäkterna försvinna, medan du fortfarande står med kostnader för anställda och leverantörer.

Många av oss, som lokala restaurangägare och detaljhandlare, har snäva vinstmarginaler och precis tillräckligt med personal. Och redan känner företag i områden där patienter har testat positivt för Coronaviruset av effekterna.

Så vad behöver ditt företag göra nu, för att undvika de värsta effekterna av Coronaviruset?

12 sätt att mildra effekterna av Coronaviruset för mindre företag

Oavsett om du känner av effekten av Coronaviruset eller är rädd för det, finns det flera åtgärder som ditt företag kan vidta redan nu.

Steg 1: Sätt en rese- och arbetspolicy för dina medarbetare

Först bör du uppmuntra anställda som uppvisar symtom att arbeta hemifrån. Även om de inte har viruset, och det är osannolikt att de skulle ha det, är det fortfarande en bra åtgärd för att förhindra spridning av sjukdom i din organisation.

Många små företag ber sina medarbetare att inte resa utomlands, eller att inte befinna sig på flygplatser. Har någon av dina medarbetare varit i ett område där viruset är vanligt förekommande, kan det vara relevant att be dem arbeta hemifrån i två veckor (vilket är inkubationstiden för viruset).

Tips! Få de senaste uppdateringarna om Corona för företagare + inspiration som får ditt företag att lyckas bättre. Gör som 1 000-tals företagare, följ Mitt Företag på Facebook.

Steg 2: Ta kontroll över företagets kostnader

Vi vet än så länge inte hur stor utbredning viruset får. Därför är det smart att redan nu dra ned på alla kostnader som inte är absolut nödvändiga. Ett bra förhållningssätt är ”vi kapar nu alla kostnader som inte är direkt kopplade till intäkter”.

Läs också: 9 sätt att minska företagets kostnader

Steg 3: Kommunicera extremt tydligt

Dina medarbetare och kunder kommer sannolikt att utsättas för motstridig information och känner sig oroliga eller förvirrade över hur de ska agera. Se till att kommunicera företagets policys snabbt, tydligt och på ett balanserat sätt.

Se också till att kommunicera resonemanget bakom policyn så att dina medarbetare kan fördjupa sin egen förståelse och också ta initiativ i oförutsedda situationer, till exempel hur de ska bete sig på semestern eller hur de ska agera gentemot kunderna.

Steg 4: Ta hand om medarbetarnas behov på ett nytt sätt

Bara för att Coronaviruset påverkar oss minskar inte medarbetarnas behov av utbildning, hälsovård och liknande. Men ni kanske måste göra saker på ett nytt sätt? Kan ni byta ut den fysiska utbildningen mot en online-utbildning, tills ni vet hur stor utbredning viruset får?

Hjälp också dina medarbetare att agera rätt ”utanför arbetet”. Ge tips på hur de kan tänka för att skydda sig mot Coronaviruset, till exempel:

– använda handsprit
– undvika stora folksamlingar
– undvika flygplatser och andra kommunikations-hubbar
– undvika att träffa människor som nyligen varit utomlands och speciellt i drabbade länder
– undvika allmänna kommunikationsmedel i den mån det går

Steg 5: Byt till onlinemöten

Idag är det enkelt att byta ut ett fysiskt möte mot ett onlinemöte, exempelvis via Skype, Zoom eller Google Hangouts. Det är förstås också bra för miljön.

Steg 6: Uppmuntra medarbetare att arbeta hemifrån

Många gillar att arbeta hemifrån, och detta kan vara ett bra tillfälle att prova. Förse dina medarbetar med rätt tekniska lösningar, och var extremt tydlig med vad du förväntar dig. Uppföljningen är a och o vid arbete hemifrån.

Läs också: 5 affärsidéer som gör att du kan jobba hemifrån

Steg 7: Sätt tydliga policys för kunder och leverantörer

Om ditt företag ofta får besök av kunder och leverantörer – var extremt tydlig med vilka ni kan ta emot just nu, för att minska smittspridningen. Exempelvis kan policyn vara att ni inte tar emot besökare från områden där Coronaviruset är utbrett, till exempel Kina, Sydkorea, norra Italien och Iran.

Steg 8: Säkra leveranskedjan

Dina leverantörer kommer också att påverkas. Försök att ha flera leverantörer istället för en, ”bunkra” om du tror att det behövs och kommunicera tydligt till dina leverantörer vilka behov du förväntar dig att ha den kommande tiden. Be också alla leverantörer att vara extremt tydliga i sin kommunikation – så att du kan förbereda dig på eventuella ”problem”.

Steg 9: Jobba med kortare prognoser

Det är troligt att ”krisen” skapar oförutsägbara fluktuationer i utbud och efterfrågan. Skapa snabbrapporterings-prognoser så att du snabbt kan förstå hur ditt företag påverkas och var du behöver agera direkt. 1-årsbudgetar kommer inte att fungera lika bra som vanligt, håll daglig eller i alla fall veckovis koll på försäljning, kostnader och likviditet.

Steg 10: Hjälp andra

Vi vet inte hur lång tid effekterna av Coronaviruset kommer att hålla i sig. Var därför extremt noga med dina relationer till kunder och leverantörer.

Hur kan du hjälpa dem nu, och själv få hjälp senare? Hur kan ditt företag bidra till samhället? Nu har du en möjlighet att verkligen bidra och inte bara tänka på ditt eget företag. Så vad kan du göra för att hjälpa andra just nu?

Steg 11: Det kommer att hända igen

Coronaviruset är inte en engångsutmaning. Vi kan förvänta oss ytterligare faser till den nuvarande epidemin och ytterligare epidemier i framtiden. De företag som klarar kriser absolut bäst är de som har lyckats med två saker – förberedelser och förberedelser.

Om du är förberedd på nästa kris eller nästa fas, behövs du inte agera lika panikartat när det väl händer. Skapa ett företag som klarar både upp- och nedgångar. För det är en sak vi vet säkert – båda kommer att hända.

Så vad är Coronaviruset? Den här videon förklarar och berättar om skillnaden mellan Coronaviruset och en vanlig influensa.

Steg 12: Förbered dig på en ny värld

Vi kan förvänta oss att Coronaviruset kommer att förändra våra företag och samhället på olika sätt. Områden som onlineshopping, onlineutbildningar och frågor kopplade till hälsa kommer troligen att ”växa”. En annan trolig konsekvens är att företag kommer att förändra sina leveranskedjor och försöka hitta fler, mindre leverantörer snarare än stora megalevarantörer.

När den akuta delen av ”krisen” är över, behöver ditt företag utvärdera vad ni lärt er, vad som förändrats i ”er värld” och hur ni kan bygga ett företag som klarar nästa ”kris” ännu bättre.

Avslutningsvis – du kanske inte ser Coronaviruset som en kris. Men om många andra gör det, kommer det ändå att få konsekvenser för ditt företag. Det är alltid bättre att vara proaktiv än att vara reaktiv.

Foto: Shutterstock