Räkna ut karensavdrag – så här fungerar det

6 augusti, 2020

Räkna ut karensavdrag
Foto av: AdobeStock

Hur fungerar karensavdraget? Hur gör jag för att räkna ut karensavdrag för mig och mina anställda? Här går vi igenom hur det fungerar.

Karensavdrag är ett avdrag som arbetsgivaren gör på den anställdes sjuklön när den anställde är hemma från jobbet på grund av sjukdom. Avdraget motsvarar 20 procent av den sjuklön den anställde får under en genomsnittlig arbetsvecka. Karensavdraget har ersatt det som tidigare kallades karensdag, som innebar att den anställde inte fick sjuklön under sin första sjukdag.

När en anställd blir sjuk ska arbetsgivaren säkerställa att rätt sjuklön betalas ut. Sjuklönen är 80 procent av den anställdas lön och andra förmåner. Från den anställdas sjuklön görs ett karensavdrag. 

Läs också: Om en anställd säger upp sig – vad gäller?

Karensavdrag görs utifrån genomsnittlig arbetstid

Hur stort karensavdraget är bygger på hur mycket den anställde arbetar i genomsnitt en kalendervecka. För en anställd som har en bestämd sysselsättningsgrad, som heltid eller deltid, utgår du från det överenskomna.

Om din anställda däremot har en oregelbunden sysselsättningsgrad behöver företaget göra en bedömning av hur mycket personen skulle ha jobbat en genomsnittlig vecka.

Påverkar tidpunkten karensavdraget?

Karensavdraget är samma oavsett vilken dag eller när på dagen din anställde blir sjuk. Om din anställda blir sjuk efter halva arbetsdagen dras halva dagen i karens. Är den anställda fortfarande sjuk nästkommande dag dras återstående del då, tills det blir ett helt karensavdrag.

Tänk också på detta:

– Om ditt företag har ett kollektivavtal där det anges hur ni ska beräkna karensen följer ni det som står i avtalet.

– Du som driver aktiebolag räknas normalt som anställd i ditt företag, och motsvarande regler gäller alltså för dig. Även för dig har alltså reglerna ändrats från karensdag till karensavdrag.

– Om du däremot har en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag utan anställd personal berörs du inte av ändringen från karensdag till karensavdrag.

Läs också: Så får du dina anställda att behålla motivationen

Film om hur du kan räkna ut karensavdrag

Verksamt.se har tagit fram en bra film om hur hur du kan räkna ut karensavdrag. Du hittar den nedan. Filmen förklarar hur karensavdraget fungerar och ger tydliga beräkningsexempel.

Räkna ut karensavdrag – här är några räkneexempel

Myndigheterna har också tagit fram några bra räkneexempel för olika typer av anställda och hur du räknar ut karensavdrag för respektive typ. (Källa: Verksamt.se 2020)

Karensavdrag för anställd som arbetar regelbundet

Anställd med rätt till sjuklön
Lön: 110 kr/timme
Sjuklön: 88 kr/timme (110 kr x 0,8)

Genomsnittlig veckoarbetstid: 40 timmar
Veckoersättning i sjuklön: 3 520 kr (40 timmar x 88 kr)

Karensavdrag: 20 % av genomsnittlig veckoersättning av sjuklön: 704 kr (3520 kr x 0,2)

Karensavdrag för anställd som arbetar deltid

Anställd med rätt till sjuklön
Lön: 150 kr/timme
Sjuklön:120 kr/timme (150 kr x 0,8)

Genomsnittlig veckoarbetstid: 32 timmar (80 % av heltid, 40 timmar)
Veckoersättning i sjuklön: 3 840 kr (32 timmar x 120 kr)

Karensavdrag: 20 % av genomsnittlig veckoersättning av sjuklön: 768 kr (3 840 kr x 0,2)

Karensavdrag för anställd som arbetar oregelbundet enligt schema

Anställd med rätt till sjuklön
Lön: 110 kr/timme
Sjuklön: 88 kr/timme (110 kr x 0,8)

Genomsnittlig veckoarbetstid: Arbetar enligt schema (mån 14 h, tis 5 h, ons 5 h, tors 0 h, fre 6 h) Totalt 30 timmar/veckan
Veckoersättning i sjuklön: 2 640 kr (30 timmar x 88 kr)

Karensavdrag: 20 % av genomsnittlig veckoersättning av sjuklön: 528 kr (2 640 kr x 0,2)

I exemplet är den anställda sjuk hela måndagen. Sjuklön för måndag: (14 timmar x 88 kr) – 528 kr = 704 kronor

Den anställda får 704 kr i sjuklön för måndagen. Med reglerna om karensdag hade den anställda inte fått någon ersättning alls i sjuklön.

Karensavdrag för anställd som arbetar oregelbundet utan fast sysselsättningsgrad

Anställd med rätt till sjuklön
Lön: 140 kr/timme
Sjuklön:112 kr/timme (140 kr x 0,8)

Genomsnittlig veckoarbetstid: Arbetsgivaren använder i det här exemplet historiska uppgifter om antalet arbetade timmar för att kunna beräkna hur den anställda genomsnittligen arbetar. Arbetsgivaren tittar i det här fallet en månad bakåt i tiden och bedömer att uppgifterna är rimliga. Det framgår att den anställda i snitt arbetar 36 timmar i veckan.
Veckoersättning i sjuklön: 4 032 kr (36 timmar x 112 kr)

Karensavdrag: 20 % av genomsnittlig veckoersättning av sjuklön: 806 kr (4 032 kr x 0,2)
Rekrytering & Personal
Om en anställd säger upp sig – vad gäller?