Om en anställd säger upp sig – vad gäller?

6 augusti, 2020

Anställd säger upp sig

Vad gäller om en anställd i mitt företag säger upp sig? Och hur lång är uppsägningstiden? Här går vi igenom vad som gäller om en anställd säger upp sig.

En anställd i ditt företag kan säga upp sig av vilken anledning som helst, och hane eller hon behöver inte berätta varför. Däremot bör den anställdes uppsägning vara skriftlig. Om den inte är det, rekommenderar vi att du ber om en skriftlig uppsägning för att allt ska bli tydligt för båda parter.

Det är du som arbetsgivare som ska ta reda på vad som gäller kring uppsägningen. Vissa kollektivavtal kräver exempelvis skriftlig uppsägning, och det är också troligt att ni kommit överens om det i ert anställningsavtal.

Hur lång är uppsägningstiden för en anställd?

Det beror främst på vad som står i anställningsavtalet. Enligt LAS (lagen om anställningsskydd) har en anställd en månads uppsägningstid. Men det går att avtala om längre uppsägningstid än så, och om det finns kollektivavtal spelar ålder och anställningstid in. Då kan uppsägningstiden ofta vara tre månader.

Om uppsägningstiden är längre än de som anges i ett eventuellt kollektivavtal kan de anses vara oskäliga avtalsvillkor. Kom också ihåg att om den anställde slutar utan att ta hänsyn till uppsägningstiden kan den anställde bli skadeståndsskyldig.

Tips! Håll dig alltid uppdaterad om de senaste ändringarna i Lagen om anställningsskydd hos Riksdagen.

Är en uppsägning alltid bindande?

Ja. Om den anställde säger upp sig är uppsägningen bindande, och företager har ingen skyldighet att återanställa. Därför är det viktigt att uppsägningen alltid blir skriftlig. Det finns dock två undantag från denna regel, och det är följande:

  • om den anställda har sagt upp sig förhastat och sedan snabbt tagit tillbaka uppsägningen
  • om arbetsgivaren kan anses ha provocerat eller tvingat fram en uppsägning från den anställda.

Om någon av ovan orsaker är skälet till uppsägningen, är uppsägningen olaglig och ogiltig. Som arbetsgivare kan du alltså aldrig pressa en anställd att sluta.

När har den anställde rätt att sluta på dagen?

Det finns faktiskt fall där den anställde kan sluta direkt. Om företaget bryter mot anställningsvillkoren, till exempel genom att inte betala ut lön i rätt tid, kan den anställde sluta med omedelbar verkan.
Rekrytering & Personal
Foto av: AdobeStock
Räkna ut karensavdrag – så här fungerar det