Så får du dina anställda att behålla motivationen

24 juni, 2013

Det görs ständigt undersökningar om vad det är som gör att människor väljer att byta arbetsplats. Vi har listat de åtta vanligaste orsakerna som gör att människor tittar efter ett annat jobb. Här får du listan samt tips på vad du som arbetsgivare kan göra för att behålla dina medarbetare i ditt företag.

Lönen
En av de största orsakerna till att människor väljer at byta jobb är lönen. Se till att dina anställdas lön är på samma nivå som motsvarande positioner i din bransch.

Ledningen
Har dina anställda inte förtroende för sin chef och/eller ledningen kan det orsaka stort missnöje. Jobba på förtroendet genom kommunikation och engagemang. Det kan räcka med en sådan enkelt sak som att gå runt till alla dina anställda på morgonen och småprata – människor vill bli sedda och känna sig viktiga.

Arbetsbördan
Om arbetsbördan är för stor och ständig övertid registreras hos dina anställda bör du vara vaksam. Det är inte hållbart i längden och de flesta människor tröttnar på att ha för stor arbetsbörda. Se över dina anställdas roller, hur kan de bli mer tidseffektiva? Eller, kan du väga upp med någon förmån när det blir övertid?

Den personliga utvecklingen
Om det inte finns ett tydligt nästa steg i karriären eller om personen inte får befordran trots goda arbetsresultat kan det leda till att han/hon ser sig om efter ett annat jobb. Många säger upp sig för att utbilda sig, starta eget företag eller söka större utmaningar på annat håll. Tänk på varje individ och dess personliga utveckling. Vad lovar du som arbetsgivare?

Arbetsuppgifterna
Ostimulerande arbetsuppgifter eller för lite att göra kan få vem som helst att vilja titta efter ett annat jobb. Gå igenom arbetsuppgifterna tillsammans med dina anställda och se över vad som skulle kunna utvecklas, tillföras eller ändras. På det sättet visar du intresse och förtroende för den anställda.

Kollegor
En anledning till att människor byter jobb är kollegorna. Trivs personen inte med sina arbetskompisar blir det inte roligt att gå till jobbet. Se till att ordna teambuiding-dagar eller hitta på något roligt en kväll i månaden så att kollegorna kan lära känna varandra även utanför jobbmiljön.

Förmånerna
Vilka förmåner har dina anställda? Talas det om att andra jobb erbjuder bättre förmåner kan det vara en anledning till att människor söker sig till nya arbetsplatser.

Hälsoproblem
För hög stressnivå och oro för hälsan kan leda till att människor vill byta jobb. Var lyhörd och fråga hur dina anställda mår. Förespråka motion och goda kostvanor, varför inte erbjuda dina anställa gymkort som friskvård?

Har du några tips om hur man kan öka motivationen hos de anställda? Kommentera gärna!

Läs även:

Kommunicera rätt med dina anställda

Lagen om anställningsskydd – Så fungerar den för ditt företag