Riskkapitalinvesteringar är som ett äktenskap med planerad skilsmässa…

21 februari, 2014

Riskkapitalmarknaden har varit i fokus den senaste tiden. Sofia Avdeitchikova...

Riskkapitalmarknaden har varit i fokus den senaste tiden. Sofia Avdeitchikova och Anders Isaksson har forskat om den svenska riskkapitalmarknaden i många år, utifrån olika infallsvinklar.

Sofia inriktar sig på den svenska staten som finansiär av nya och unga företag. Hon sätter Sverige i relation till andra länder och diskuterar vilken roll staten kan ta som finansiär. Vad blir effekterna av statens agerande? Anders Isaksson utgår istället från entreprenörens perspektiv. Han har studerat drygt 150 avslutade venture capital-investeringar, både privata och statliga. Hur går det för de företag som får riskkapital?

De besökte nyligen Stockholm och delade med sig av sina erfarenheter på ett välbesökt seminarium.
Anders inledde med en överblick av riskkapitalmarknadens utveckling. Han visade att de flesta investeringarna har skett inom life science samt data- och konsumentelektronik. De senaste åren har det skett en kraftig minskning av satsat kapital, investeringsvolymerna har minskat med över 60 procent. Utvecklingen är generell, det har inte gått bättre eller sämre i någon bransch. Avkastningen på investeringarna har också varit dålig, till och med negativ.

Den här typen av investeringar sker under en begränsad tid, sedan säljs bolaget, återköps, eller i värsta fall – likvideras. Anders jämförde riskkapitalinvesteringar med ett äktenskap som redan har skilsmässan inplanerad. Han sa: ”Går det bra skiljer man sig efter fem år, men om det går dåligt kommer skilsmässan redan efter ett år”. Här lovar parterna definitivt inte att älska varandra för evigt.

Sofia gav en bild av hur den statliga riskfinansieringen ser ut i Sverige. Cirka 17 miljarder kronor förvaltades 2011 av offentliga riskfinansiärer av typen Almi Invest, Industrifonden och Norrlandsfonden. I takt med att andelen privat kapital har minskat, har det offentliga i stället ökat. Sofia menade att offentlig finansiering medför stora möjligheter men det är viktigt att välja rätt modell och att ta hänsyn till både marknaden och regionala skillnader.Hon poängterade att det också är viktigt att ha stabila spelregler. Om staten går in med plötsliga insatser som förändrar marknaden finns risken att privata investerare drar sig för att satsa pengar. Riksrevisionen har nyligen kommit med en rapport som visar att statligt riskkapital investeras alltför sent. I och med det riskerar privat kapital att trängas undan, menade Sofia.De här resultaten är viktiga att ta fasta på och åtgärda, tycker jag. Den offentliga finansieringen kan ju tyvärr motverka sitt eget syfte. I stället för att bidra till ett ökat företagande kan resultatet bli en stagnerad marknad. Jag hoppas att man inom kort hittar effektiva finansieringsmodeller, modeller som är anpassade för svenska förhållanden.

Anders forskning är tillgänglig via Google Scholars . Läs också gärna Entréartikeln om Sofias avhandling, den handlar om förekomsten av affärsänglar i Sverige. Vill du se Sofias och Anders seminarium kan du göra det via webb-tv.

/Helene
Ledarskap & Styrelse
11 avgörande steg – så får du företaget att växa
Ledarskap & Styrelse
9 smarta sätt att få företaget att växa
Försäljning & Lönsamhet
Så får du kunderna att vilja köpa av ditt företag