Så lyfter nyetablerade entreprenörer sina företag till nästa nivå

19 februari, 2019

Marginalen Bank Foretagslan

Som nyetablerad entreprenör utan tillgångar kan det vara nästintill omöjligt att beviljas ett företagslån. Detta är något som Marginalen Bank vill ändra på med Lilla företagslånet – ett lån med endast 20 procent personlig borgen.

– Nu har även de som tidigare inte haft så lätt att få lån en möjlighet att kunna vidareutveckla sin verksamhet, förklarar Gabriel Karlberg, affärsutvecklare på Marginalen Bank.

Kravet på säkerhet kan vara ett problem när det kommer till mindre företags finansiering. Det är något som märks inom vissa grupper, bland annat hos nyetablerade företagare som i vissa fall inte har de ekonomiska resurser som krävs för att få ett lån.

– Att mindre företag inte får tillgång till finansiering kan leda till att de inte kan växa och utvecklas. Detta är inte bara ett problem för de enskilda entreprenörerna, utan även för Sverige som är beroende av välmående företag, säger Gabriel Karlberg, affärsutvecklare på Marginalen.

Gabriel Karlberg har själv varit entreprenör sedan han var 19 år och vet hur svårt det kan vara att få ett banklån.

– När företag som jag själv drivit fått ett lån beviljat har det alltid varit 100 procent borgen. Något som inneburit att kreditrisk förflyttats till mig som privatperson, vilket förstås har varit betungande.

Garanti från EU

För att göra det enklare och för att sänka trösklarna för nyetablerade entreprenörer att ta ett banklån, erbjuder Marginalen Bank sedan januari i år Lilla företagslånet med stöd av en garanti från Europeiska Investeringsfonden (EIF). Lånet riktar sig till företag med max nio anställda och 20 miljoner kronor i omsättning.

– Marginalen Bank kan erbjuda lån med endast 20 procent borgen eftersom garantin från EIF omfattar 80 procent av lånebeloppet. Erbjudandet innebär en möjlighet för småföretag att ansöka om ett företagslån på mellan 100 000 och 250 000 kronor, med ett lägre borgensåtagande  än vad som normalt gäller, säger Gabriel Karlberg och tillägger:

  Syftet med EIF-garantin är bland annat att förbättra möjligheterna för grupper som utan garantin kan ha betydligt svårare att få ett företagslån.

Gabriel Karlberg betonar dock att Marginalen Bank kommer att kreditbedöma lånen på samma sätt som de gör med alla sina lån.

– Grundprincipen vid all utlåning är att pengarna som vi lånar ut ska betalas tillbaka i sin helhet, vilket bland annat innebär att återbetalningsförmågan måste bedömas vara tillräcklig.

Vill öka tillväxten

I Sverige klassas cirka 95 procent av alla företag som mikroföretag och enligt Gabriel Karlberg finns det ett behov av den här typen av lån.

– Vår bedömning är att vårt företagslån med EIF-garanti kommer att tas emot väl givet det behov som vi dagligen möter. Små- och medelstora företagare är våra kärnkunder och vi har ett brett utbud av tjänster för att kunna möta deras behov. EIF-lånen är ytterligare ett av bankens verktyg för att hjälpa mindre företag, förklarar Gabriel Karlberg.

Är du nyfiken på Lilla företagslånet? Läs mer på Marginalen Banks hemsida.
Finansiering & Riskkapital
Företagslån och finansiering hos Almi – här är alla alternativ
Ekonomi & Bokföring
Experten tipsar: Så ökar du dina chanser hos långivarna