Lån med EU-stöd ska stärka småföretagen

5 mars, 2019

Foretagslan med eu-stod Marginalen Bank

Svårigheten att få finansiering kan upplevas som ett stort problem bland svenska småföretag. För att förbättra denna situation har Marginalen Bank lanserat en ny typ av företagslån.

– Tack vare att en EU-garanti går in som en del av säkerheten i lånet kan vi ta en borgen från entreprenören på endast 20 procent av lånebeloppet, berättar Gabriel Karlberg, affärsutvecklare på Marginalen Bank.

Enligt Företagarnas finansieringsrapport från 2018 anser hela 47 procent av de företag som sökt finansiering att kraven på säkerhet generellt är alldeles för höga. Hundra procent borgen är mer regel än undantag för mindre företagslån, vilket innebär att entreprenörerna måste ta en stor personlig risk. Det är något som de nu kan slippa tack vare Europeiska Investeringsfondens (EIF) garanti.

– Garantin innebär att de kunder som beviljas ett mindre företagslån ingår ett borgensåtagande på endast 20 procent av lånebeloppet. Erbjudandet är en möjlighet för småföretag att ansöka om ett företagslån på mellan 100 000 och 250 000 kronor, med ett lägre borgensåtagande än vad som normalt gäller, säger Gabriel Karlberg, affärsutvecklare på Marginalen Bank.

“Garantin sänker trösklarna”

Garantin som Marginalen Bank avtalat med EIF syftar i förlängningen till att öka antalet arbetstillfällen inom EU. Den är bland annat utformad för att kunna underlätta för de grupper i samhället, som kan ha svårare att få finansiering för företagande.

– Garantin sänker både trösklarna för entreprenörerna och för oss som bank, genom att lyfta bort delar av den personliga risk som ett borgensåtagande kan innebära. Sen kommer givetvis bankens kreditbedömning inte att ändras i sak. Grundprincipen vid all utlåning är att pengarna som vi lånar ut naturligtvis ska betalas tillbaka i sin helhet, vilket bland annat innebär att återbetalningsförmågan måste bedömas vara tillräcklig.

Både för nya och befintliga företag

För att kunna beviljas ett lån med EIF-garanti får företaget ha max nio anställda och högst 20 miljoner kronor i omsättning. Lånen har en löptid på ett till fyra år.

– För den svenska marknaden innebär det att vi kan nå runt 95 procent av alla företag, såväl nystartade som befintliga. Det finns alltså ingen gräns för hur gammalt ett företag får vara så länge som man uppfyller EIF:s villkor. För Lilla företagslånet har vi dock som krav att företaget har ett bokslut bakom sig.

Möta företagens behov

Marginalen Bank har blivit beviljade en garanti av EIF för att bygga upp en portfölj av företagslån upp till 250 miljoner kronor inom en femårsperiod.

– Vår bedömning är att vårt företagslån med EIF-garanti kommer att tas emot väl givet det behov som vi dagligen möter. Små- och medelstora företagare är våra kärnkunder och vi har ett brett utbud av tjänster för att kunna möta deras behov. EIF-lånen är ytterligare ett av bankens verktyg för att hjälpa mindre företag, förklarar Gabriel Karlberg.

Är du nyfiken på Lilla företagslånet? Läs mer på Marginalen Banks hemsida.
Finansiering & Riskkapital
Företagslån och finansiering hos Almi – här är alla alternativ
Ekonomi & Bokföring
Experten tipsar: Så ökar du dina chanser hos långivarna