Vilken företagsform ska jag välja? Jämför företagsformer här.

20 maj, 2020

Företagsformer och framtidens företag
Foto av: AdobeStock

När du ska starta eget företag måste du välja företagsform (eller bolagsform, som det ibland kallas). Det finns flera olika företagsformer och de fungerar på olika sätt.

Vilken företagsform just du ska välja beror på vad företaget ska göra, om du tänker starta eget ensam eller om ni är flera delägare. Oavsett företagsform ska du ansöka om F-skatt.

Läs mer: Vad är F-skatt?

Här går vi igenom de vanligaste företagsformerna och vilka fördelar respektive nackdelar som finns med varje företagsform.

Vanliga företagsformer

Enskild näringsverksamhet (enskild firma)

Enskild näringsverksamhet (eller enskild firma) passar ofta bra om du ska starta eget ensam. Det finns inget krav på att du satsar något kapital, vilket kan göra företagsstarten lite enklare. Men samtidigt finns det inte någon tydlig gräns mellan dig personligen och ditt företag när det gäller ekonomin. Här har många företagare gjort misstag och blivit personligen ansvariga för företagets skulder.

Enskild firma kan ibland anses som mindre seriöst än exempelvis aktiebolag, och när nu aktiekapitalet i aktiebolag kan vara så lågt som 25 000 kronor är det många som väljer aktiebolag istället (framförallt för att inte bli personligt betalningsansvariga).

Aktiebolag

Aktiebolag startas av en eller flera personer. Nuförtiden krävs ett aktiekapital på minst 25 000 kronor, vilket gör att många väljer att starta aktiebolag istället för enskild firma. Det bästa med aktiebolag är att det personliga ansvaret för bolagets skulder normalt är begränsat till aktiekapitalet.

Det finns dock situationer där du kan bli personligt betalningsansvarig, exempelvis för obetalda skatter och avgifter. Som styrelseledamot kan du också bli personligt ansvarig om exempelvis det egna kapitalet är förbrukat och företaget inte upprättat en kontrollbalansräkning.

Läs här: När är det egna kapitalet förbrukat?

Handelsbolag och Kommanditbolag

Handelsbolag kan vara en alternativ företagsform om ni är minst två personer som ska starta eget företag tillsammans. Här finns det inte något krav på satsat kapital. Delägarna är personligt och solidariskt ansvariga för företagets skulder.

Man kan säga att kommanditbolag är en variant av handelsbolag. Här måste minst en person vara obegränsat personligt ansvarig för företagets skulder, övriga är endast ansvariga med satsat kapital.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening måste startas av minst tre personer. Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen och medlemmarna ska vara delaktiga i den ekonomiska föreningen. Medlemmarnas ekonomiska ansvar är i princip begränsat till medlemsinsatsen. Tänk på: En bostadsrättsförening räknas som en ekonomisk förening.

Jämförelse mellan företagsformer

Enskild firmaHandelsbolagKommanditbolag
Ägarens betalnings-ansvar för företagets skulderFullt personligt ansvar för innehavarenAlla bolagsmän har solidariskt och fullt personligt ansvarKomplementären har fullt personligt ansvar. Kommandit-delägaren har angivet begränsat ansvar
KapitalNejInget kravKomplementär inget krav. Kommandit-delägare angivet belopp. Kan vara så lågt som 1 kr.
Hur många ägare/ medlemmar behövs?Bara en fysisk personMinst tvåMinst två
Vem represen-terar?InnehavarenBolags-männenBolagsmännen
Krävs revisor?NejFör vissa bolagFör vissa bolag
BeskattningInnehavarenBolags-männenBolags-männen
Kan företaget ha anställda?JaJaJa
Skydd för bolagets firmaI länetI länetI länet

AktiebolagEkonomisk förening
Ägarens betalnings-ansvar för företagets skulderInget personligt ansvar, riskerar enbart investerat aktiekapitalInget personligt ansvar, riskerar enbart betald medlemsavgift och annat investerat kapital
KapitalMinst 25 000 kr för privata bolag. Minst 500 000 kr för publika bolagBrukar enbart ske i form av en mindre medlemsavgift
Hur många ägare/ medlemmar behövs?En eller fleraMinst tre medlemmar
Vem represen-terar?BolagsmännenBolaget
Krävs revisor?För vissa bolagJa
BeskattningBolagetFöreningen
Kan företaget ha anställda?JaJa
Skydd för bolagets firmaHela landetHela landet