När är det egna kapitalet förbrukat?

7 maj, 2020

Ekonomi om eget kapital

När styrelsen i ett AB att misstänker att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas.

Läs här: Så här gör du en kontrollbalansräkning

När är det egna kapitalet förbrukat?

Låt oss först definiera eget kapital och aktiekapital. Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder och kallas ibland även för ägarkapital. I aktiebolag och ekonomisk förening delas det eget kapitalet in i bundet och fritt eget kapital.

Det

Ekonomi & Bokföring
Vad är en kontrollbalansräkning och när behövs den?