Vad är en kontrollbalansräkning och när behövs den?

7 maj, 2020

Nyckeltal Företag

När det egna kapitalet är förbrukat behöver styrelsen i ditt företag göra en kontrollbalansräkning. Men hur gör man det? Det lär vi dig här.

Först behöver du förstås veta om det egna kapitalet kan antas vara förbrukat? Det lär du dig i den här guiden

Läs här: När är det egna kapitalet förbrukat?

Vad är en kontrollbalansräkning?

Så här kan det sammanfattas: En kontrollbalansräkning är ett sätt att skydda bolagets kapital om företaget inte har tillräckligt med intäkter i förhållande till kostnaderna (när det det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital).

Ditt företags styrelse har ansvar för att upprätta kontrollbalansräkningen om företaget hamnar i en sådan situation. Detta behöver inte betyda att ditt företag är på väg mot konkurs. Det kan ju handla om ett helt nystartat företag som inte hunnit få intäkter än, till exempel.

Just för nystartade företag tar det ett tag innan intäkterna kommer, och då är det lätt att hamna i ett läge där det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet.

Och även om ni är nystartade måste ni upprätta en kontrollbalansräkning om ni hamnar i det läget – detta är lagstadgat och man kan säga att kontrollbalansräkningen skyddar styrelsens ledamöter mot framtida risker. Styrelsens ledamöter kan nämligen bli personligt betalningsansvariga om det inte finns en kontrollbalansräkning upprättad för tiden då företaget enligt lagen borde ha upprättat en.

Hur skapar jag en kontrollbalansräkning?

Om du har möjlighet till det, låt din redovisningsfirma sköta detta. De är vana och gör det snabbt. Be dem också att alltid varna dig om det finns en risk för att en kontrollbalansräkning behöver upprättas.

En kontrollbalansräkning är som ett enklare och snällare bokslut. Företaget får här värdera vissa tillgångar högre och vissa skulder lägre än i den vanliga redovisningen. Detta rekommenderar vi dig att ta professionell hjälp med, för det finns förstås fallgropar.

Ett vanligt exempel på en tillgång som kan uppvärderas i en kontrollbalansräkning är en fastighet. I kontrollbalansräkningen ska du ta upp den som tillgång till sitt marknadsvärde istället för anskaffningsvärde som den annars normalt värderas till (om du kan göra antagandet att marknadsvärdet överstiger det bokförda värdet. Det kan göras med exempelvis en värdering från en mäklare.)

Det gör att kontrollbalansräkningen, om det finns möjlighet till denna typ av ”riktiga” justeringar, blir bättre än det vanliga bokslutet. Och därigenom kan möjligheten finnas att det ”egna kapitalet inte längre är förbrukat”. Om ditt bolag har en revisor ska hen granska kontrollbalansräkningen.

När behövs jag upprätta en kontrollbalansräkning?

När det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Läs här: När är det egna kapitalet förbrukat?

Innebär kontrollbalansräkning att vi är på väg att gå i konkurs?

Ofta sammanfaller detta, men långt ifrån alltid. Ett företag är på obestånd när det inte har möjlighet att betala sina skulder när de förfaller, och när detta tillstånd inte endast är tillfälligt.

Obestånd och risk för konkurs är starkt sammankopplat med likviditeten i ditt företag. Risk för att upprätta en kontrollbalansräkning kan däremot uppstå även om du har god likviditet. Ett vanligt exempel i s k start-ups är när bolaget har fått ett lån från banken (och ditt företag inte har några problem alls att betala sina fakturor), men det kan ändå finnas en risk att behöva upprätta en kontrollbalansräkning.
Affärsjuridik
Foto av: AdobeStock
Vad är en konkurs och vad händer om företaget går i konkurs?
Ekonomi & Bokföring
När är det egna kapitalet förbrukat?