Företagslån och finansiering hos Almi – här är alla alternativ

10 april, 2020

Kapital till företaget Almi

Finansiering genom Almi är ett bra alternativ för finansiering av starten eller utvecklingen av ditt företag. Här går vi igenom Almis olika låneformer och vilken typ av finansiering och lån hos Almi som kan passa ditt företag.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Almi?

Almi vänder sig till små och medelstora företag med upp till 250 anställda i alla branscher. Utgångspunkten är att du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, till exempel genom banken, utan behöver ytterligare en finansiär. Lånen kan exempelvis användas till en marknadssatsning, produktutveckling eller en investering i produktionsutrustning.

Det finns inga exakta gränser för vad lånen ska användas till, utan här spelar varje kunds individuella förutsättningar in. Almi har också möjlighet att ge olika typ av exportfinansiering om du ska ta din produkt eller tjänst utomlands. Almi kan även vara med och finansiera företagsköp. Det viktiga är att lånen bidrar till växande företag.

Hur fungerar Almis lån och finansiering?

Vi kan dela upp finansieringen via Almi i fyra huvudsakliga grupper; företagslån, mikrolån, innovationslån och exportfinansiering. Under Corona-krisen finns också ett brygglån.

Almi tar ut en ränta som ligger över den genomsnittliga bankräntan för att inte konkurrera med bankerna, och för att man ofta tar en högre risk med lägre borgen och mindre säkerheter.

Det viktigaste för Almi, när det tittar på en låneansökan, är att det finns en tydlig möjlighet till utveckling och lönsamhet i företaget. Lika viktigt är entreprenören, och entreprenörens förmåga att utveckla och förvalta affärsidén.

Bankerna är ofta väldigt noga med den formella säkerheten vid ett lån. Almi fokuserar mer på affärsidén och ledningens kompetens.

Vilka olika typer av lån och finansiering finns hos Almi?

Almi erbjuder en mängd olika typer av lån och finansiering.

Almis Brygglån

Almis brygglån finns under Corona-krisen för att hjälpa ditt företag att klara av dess negativa konsekvenser. Villkoren är mer förmånliga än normalt. Läs mer om Almis Brygglån här.

Almi Företagslån

Almis företagslån passar bra när du ska starta eget företag från grunden eller ta det till nästa fas i utvecklingen.

Almi Tillväxtlån

Almis tillväxtlån passar bäst för innovativa företag som vill utveckla innovationer och affärsidéer som ger tillväxt.

Almi Mikrolån

Almis mikrolån passar bäst för dig som har ett mindre kapitalbehov – till exempel vid företagsstart och för nystartade företag.

Almi Exportlån

Almis exportlån är för företag som satsar på internationella marknader.

Almi Innovationslån

Almis innovationslån finns för företag som vill utveckla en idé och för innovationsprojekt i tidiga skeden.

Almi Verifieringsmedel

Almis verifieringsmedel används för att få svar på kritiska frågor & minska risken i utvecklingen av affärsidén.

Var ansöker jag om lån och finansiering hos Almi?

På almi.se. Men, läs först om de olika lånetyperna nedan. I varje artikel finns information om hur du ansöker om respektive lån.

Tänk på att alltid skicka med resultat- och balansräkning, affärsplan och prognos med din ansökan, så går hanteringen snabbare.
Starta Eget
Bidrag och lån när du ska starta eget – detta finns