Bidrag och lån när du ska starta eget – detta finns

24 september, 2020

Bidrag och lån när du ska starta eget företag

Vilka bidrag och lån finns när du ska starta eget företag? Här går vi igenom hur du kan hitta finansiering den första tiden i ditt företag.

För många nystartade företag eller för dig som ska starta eget, är banken det första stället du letar finansiering på. Och det är ett bra ställe att börja på. Nuförtiden finns också nischbanker och andra nischade finansiärer av nystartade bolag. Vissa bättre, vissa sämre.

Förutom de privata finansiella aktörerna finns ett antal offentliga alternativ. Här finns både bidrag och lån med speciella villkor att söka. I den här guiden går vi igenom vilka alternativ som finns och var du söker dem.

Läs också: Så hittar du finansiering till ditt företag

Bidrag: Starta eget-bidrag hos Arbetsförmedlingen

Om du är arbetssökande och kan anses ha bra förutsättningar att driva ett eget företag, kan du i vissa fall få stöd och hjälp när du ska starta igång. Detta program hops Arbetsförmedlingen kallas ”Stöd till start av näringsverksamhet”.

Bidraget ger ett stöd till din försörjning under inledningen av ditt företagande. Så här fungerar det.

 • Din arbetsförmedlare bedömer din affärsidé och om du har rätt förutsättningar att klara av att starta ett eget företag. Arbetsförmedlaren bedömer också hur arbetsmarknaden och konkurrensen ser ut i just den bransch där du vill starta eget.
 • En förutsättning för att du ska få starta eget-bidraget är att din affärsidé kan anses bli lönsam och att du som företagare ska kunna leva på den på lång sikt.
 • För att få starta eget-bidraget, ska du också uppfylla följande.
  1. Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
  2. Du har fyllt 18 år
  3. Du är arbetslös eller riskerar att bli det. Det finns dock undantag för stödområden i glesbygdskommuner

Läs mer: Här hittar du mer information om Arbetsförmedlingens Starta Eget-stöd

Bidrag till uppstartskostnader när du startar eget

Arbetsförmedlingen har också ett bidrag för uppstartskostnader. Om du har en affärsidé som kan bli lönsam, och har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning, kan du få ett bidrag för kostnader i samband med suppstarten.

Du kan till exempel få bidrag för att köpa utrustning eller för andra kostnader i uppstarten.

Förutsättningar för att få bidrag för uppstartskostnader

Dessa krav behöver enligt Arbetsförmedlingen uppfyllas för att du ska få rätt till bidraget.

 • En förutsättning för att få bidraget är att du planerar att bedriva din verksamhet under minst tre års tid.
 • Bidraget kan kombineras med stöd till start av näringsverksamhet, som du läser om ovan. Du kan även få bidraget om du vill starta en verksamhet tillsammans med andra.
 • Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och uppfylla följande:
  – du har en funktionsnedsättning.
  – du har goda förutsättningar att driva ett företag.
  – du har en affärsidé som bedöms kunna bli lönsam och bidra till en stor del av din försörjning
  – du planerar att bedriva din verksamhet under minst tre års tid.

Läs mer: Läs mer om bidrag till uppstartskostnader när du ska starta eget

Startstöd från Jordbruksverket

Om du är unga och ska ta över ett jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag finns ett startstöd från Jordbruksverket. Detta stöd söker du hos Länsstyrelsen eller Sametinget.

För att du ska få rätt till startstödet ska ditt företag inrikta sig på så kallad primärproduktion. Med det menas exempelvis mjölkproduktion, köttproduktion, växtodling, odling av energigrödor, biodling, vilt- eller hästuppfödning.

Läs mer: Här finns mer information om startstöd från Jordbruksverket

Mikrolån från Almi

Detta är inget bidrag, men statliga Almi har ett mikrolån för sig som ska starta eget. Detta kan vara ett bra komplement till annan finansiering i starten, eftersom du då kan ha svårt att hitta finansiering på annat håll. Almis mikrolån vänder sig till företag med upp till 250 anställda och i alla branscher.

Som med alla Almis lån, kompenseras den högre risken med att Almi tar ut en högre ränta för lånet. Almi bedömer din affärsidé och kanske framförallt din egen kompetens när de gör den finansiella bedömningen. En stor fördel är att omge sig med ett starkt team.

Läs mer: Så här fungerar Almis mikrolån

Företagslån från Almi

Om du istället för att starta eget från grunden väljer att köpa ett företag, kan Almi hjälpa till med ett företagslån. Lånet fungerar ungefär som mikrolånet men kan vara större (och som du förstår är detta ett lån och inget bidrag).

Läs mer: Här kan du läsa mer om alla lånetyper hos Almi
Okategoriserade
Foto av: AdobeStock
Starta eget som konsult – så här får du fler kunder
Starta Eget
Foto av: AdobeStock
Starta Eget-guiden – så startar du företag i 12 steg