Frågor & Svar om Varumärkesskydd

19 augusti, 2015

Varumärkesskydd

Nästan alla företag har varumärken, men få skyddar dem ordentligt. Här får du svar på de vanligaste frågorna om varumärken, och hur du kan skydda ditt företags varumärken. Viktig läsning för dig som vill bygga värde i företaget.

Fråga: Stoppar en varumärkesregistrering andra från att registrera samma varumärke?

Svar: Inte automatiskt. Rekommendation är därför att ha en bevakning för att snabbt kunna agera om någon försöker registrera ett varumärke som är identiskt eller förväxlingsbart med ditt. Patent- och registreringsverket i Sverige avslår varumärkesansökningar som är alltför lika redan befintliga registreringar.

Här får du veta hur du bevakar ditt varumärke

Fråga: Behöver man betala årsavgifter för varumärken?

Svar: Nej, men en förnyelseavgift ska erläggas vart tionde år för att varumärket skall förnyas.

Fråga: Kan jag se om ett varumärke är upptaget?

Svar: Ja, det går att göra en identitetssökning i de länder som är aktuella (för att se om det finns ett identiskt varumärke), och det kan en patentbyrå hjälpa dig med.

Fråga: Har varumärken, likt patent, något nyhetskrav?

Svar: Nej, men ditt varumärke får inte vara förväxlingsbart med en redan existerande rättighet.

Här kan du läsa om vad som gäller för ”Nyhet och prioritet” när du ska ansöka om varumärkesskydd.

Fråga: Måste jag använda varumärket för att det ska gälla?

Svar: Ja, om ett registrerat varumärke inte används från fem år från och med registrering kan det hävas för de varor och tjänster som inte används men som ändå omfattas av registreringen.

Fråga: Vem har rätt att ansöka om varumärkesskydd?

Svar: Både juridiska och fysiska personer.

Fråga: Så jag måste inte ha en registrerad firma för att söka varumärke?

Svar: Nej.

Fråga: Behöver jag registrera mitt varumärke även om jag har en firmaregistrering i samma namn?

Svar: Nej, det behöver du inte. Kom dock ihåg att en firmaregistrering inte ersätter en varumärkesregistrering. Varumärkesregistreringen ger ett bredare skydd för varumärket än en firmaregistrering gör.

Fråga: Hur länge är min varumärkesregistrering giltig?

Svar: Den är giltig i tio år, och kan förnyas med ytterligare tio år åt gången. Det finns ingen gräns för hur länge ett varumärke kan vara giltigt.

Fråga: Gäller ett svenskt varumärkesskydd även utanför Sverige?

Svar: Nej, bara i Sverige.

Fråga: Kan jag skydda ett varumärke internationellt?

Svar: Det finns olika sätt att få varumärkesskydd i flera länder. Man kan exempelvis genom det så kallade Madridprotokollet söka varumärkesskydd som en internationell serie i många länder. Det går även både att söka nationellt, direkt i de olika länderna, och använda sig av olika gemenskapsystem med flera medlemsländer, såsom EU och OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle).

Här kan du boka en kostnadsfri rådgivning (Värde 3 000 kr, ange kod Mitt Företag) för att få svar på dina frågor om varumärken internationellt.

Fråga: Men måste jag då söka varumärkesskydd i alla länder samtidigt?

Svar: Nej, du kan börja med att söka i ett land först. Sedan är det lämpligt att gå vidare i andra länder inom sex månader, eftersom du då får samma inlämningsdag som i den första ansökningen. Det kallas att ”söka med prioritet”.

Här får du information om hur du ansöker om varumärken internationellt.

Fråga: Kan jag söka ett EU-varumärke enbart för vissa länder i EU?

Svar: Nej, det kan du inte.

Fråga: Ger EU-varumärket samma skydd i Sverige som ett svenskt varumärke?

Svar: Ja. Dock kan ett EU-varumärke vara mer sårbart än ett svenskt varumärke.

Fråga: Kan jag ansöka om varumärke för hela EU?

Svar: Ja.

Värdecheck Patent Varumärken rådgivning
Patent, Varumärke & Design
4 sätt att skapa ett framgångsrikt varumärke
Patent, Varumärke & Design
Om Upphovsrätt – en snabbguide
Patent, Varumärke & Design
Om Mönsterskydd – en snabbguide