BETA

Hitta rätt bolagsform för ditt företag

28 januari, 2016

Bolagsform

AB? Enskild firma? Eller någon annan bolagsform? Här guidar vi dig igenom alternativen och visar vilka fördelar och nackdelar som finns med varje bolagsform.

Enskild näringsverksamhet

Enskild firma, enskild näringsidkare eller enskild näringsverksamhet – kärt barn har många namn. Detta är den vanligaste bolagsformen bland soloföretagare. I en enskild näringsverksamhet är ditt personnummer företagets identitetsbeteckning och du som privatperson driver ensam din rörelse. Du är personligt ansvarig för alla åtaganden, för att avtalen hålls och att skulderna betalas. En enskild firma har inga krav på startkapital. Dessutom är vissa skattemässiga fördelar i klass med aktiebolagets.

Handelsbolag

Ett handelsbolag drivs av två eller flera så kallade bolagsmän som kan vara fysiska eller juridiska personer. Samtliga bolagsmän är personligt ansvariga för företagets avtal och skulder. Innan ni registrerar handelsbolaget ingår ni ett bolagsavtal, där ni skriver ner beslut såsom hur en vinst eller förlust ska fördelas och vad som händer om en bolagsman vill lämna handelsbolaget. Handelsbolag har inga krav på startkapital.

Fler tips: Därför är styrelsen superviktig i små bolag

Kommanditbolag

Kommanditbolag liknar handelsbolag bortsett från några viktiga punkter. I ett kommanditbolag är en av bolagsmännen så kallad komplementär, vilket innebär att denne är ansvarig för företagets alla skulder. De bolagsmän som bara gör en kapitalinsats, så kallade kommanditdelägare, ansvarar endast för den kapitalinsats som de gjort i företaget.

Aktiebolag

Numera krävs 50 000 kronor i aktiekapital vid start av ett privat aktiebolag. Aktiekapitalet kan vara pengar eller egendom (apportegendom) som företaget behöver. Du som aktieägare riskerar endast att förlora det insatta kapitalet. Ett aktiebolag bildas av en eller flera personer, en styrelse utses och i vissa fall även en vd. Ägarna har normalt inte något personligt ansvar för företagets skulder. Privata, små aktiebolag kan själva besluta om att ha revisor eller inte. Observera att ett aktiebolag har tyngre administration än andra företagsformer.

Läs också: Så här skriver ditt företag aktieägaravtal

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening bildas av minst tre medlemmar. Kapitalkravet är en kontantinsats eller en arbetsinsats. Medlemmarna är inte personligt ansvariga för företagets skulder och andra åtaganden utöver insatsen. Årsredovisning ska upprättas och revisor ska finnas.

Vilken bolagsform har ditt företag och varför har du valt just den? Kommentera och dela gärna med dig. 
Ekonomi & Bokföring
Nya organisationsnummer för aktiebolag
Bolagsformer
Enskild firma eller aktiebolag?
Bolagsformer
Vilken bolagsform passar ditt företag?