Största hoten mot ditt företags IT-säkerhet

25 november, 2020

Coronapandemin och nya, mobila arbetssätt ställer helt nya krav på företagets IT-säkerhet. Här går vi igenom några av de största hoten mot ditt företags IT-säkerhet och vilka lösningar som finns för att stärka IT-säkerheten i ditt bolag.

Nya arbetssätt kräver högre IT-säkerhet

Digitaliseringen och framväxten av nya mobila arbetssätt har accelererat kraftigt de senaste åren, och efter coronapandemins utbrott jobbar allt fler på distans. Denna utveckling förändrar hur vi driver företag, och därmed behöver företagets IT-säkerhet uppgraderas.

Detta kan vara enklare sagt än gjort för det mindre företaget. Ibland saknas tillräcklig kunskap om IT-säkerhet och det finns ingen IT-avdelning som kan genomföra förändringarna. Därför är det viktigt att du som företagsledare förstår hoten mot företagets IT-säkerhet och förändringarna ni kan göra för att säkerställa att skyddet förstärks.

Läs mer: Så här skapar du en mobil arbetsplats.

Hoten mot ditt företags IT-säkerhet

För att undvika säkerhetsrisker och samtidigt vara kostnadseffektiv krävs rätt säkerhetslösningar för ditt företags förutsättningar och behov.

Äldre system är ofta oflexibla, kostsamma och saknar de säkerhetsfunktioner som behövs i en digitaliserad verksamhet där fler jobbar på distans. Enligt en studie av Accenture har antalet dataintrång ökat med 67 % mellan 2014 och 2019. Enligt World Economic Forums Global Risks Report 2020 är bristande IT-säkerhet och cyberattacker en av de 10 största riskerna de kommande 10 åren.

Mobila kontor utmaning för företagets IT-säkerhet

De nya mobila arbetssätten och framväxten av hybridkontor och molntjänster ökar riskerna för cyberattacker och ineffektiv hantering av datatrafik. För att bemöta kraven på teknisk utrustning och lagring av känslig data i molnet behöver ditt företag högre IT-säkerhet.

Utvecklingen mot mobila arbetssätt har varit intensiv i flera år och handlar inte bara om var dina medarbetare jobbar rent fysiskt. Det handlar också om hur de får tillgång till appar, information och dokument utanför kontorets nätverk och brandvägg.

Distansarbetet har ökat med 400 %

Distansarbetet ökade med nästan 400 % mellan februari och april 2020, enligt Tele2s undersökning om nya arbetssätt. Även om många företag nu börjar öppna sina kontor igen är kraven på flexibilitet fortfarande höga.

Microsoft rapporterade i april 2020 att de sett två års digital transformation på bara två månader.

I Tele2s undersökning uppgav 4 av 10 deltagare att de kommer arbeta på distans även efter pandemin. Detta är en tydlig trend runt om i världen. I en studie från Stanford uppgav 55 % av deltagarna att de vill ha en hybrid mellan hem- och kontorsarbete. I en sådan värld sker samarbete mellan personer på olika platser med olika enheter och kvalitet på uppkopplingen.

Läs mer: Här är tjänsterna som gör det enkelt att jobba säkert på distans.

Sätt att öka företagets IT-säkerhet

Tidigare hade företag generellt bra kontroll över IT-säkerheten då datorer, servrar och anställda oftast befann sig i samma byggnad (och långt ifrån allt var uppkopplat). Digitaliseringen och nya hybridkontor har påverkat arbetssätt, server- och applikationsdrift samt förändrat vårt syn på vad som utgör ett arbetsverktyg och en arbetsplats.

Det innebär i praktiken att ditt företag har större behov av säkerhetslösningar som skyddar mot intrång utan att påverka tillgängligheten. Dessa lösningar bör också vara skalbara och kunna anpassas efter ditt företags behov.

IT-säkerhet i mobila enheter

Säkerheten för mobila enheter och smart phones har länge varit en utmaning. Mer än hälften av den globala datatrafiken går via mobiler vilket innebär att vi måste vi säkerställa att åtkomsten till företagsdata sker på ett bra och enkelt sätt. 

Ditt företag måste kunna hantera medarbetarnas mobila enheter, applikationer, inställningar och säkerhetsdetaljer sömlöst och utan handpåläggning.

Genom en tjänst som UEM (Unified Endpoint Management) kan företaget få hjälp med att hantera och konfigurera mobila enheter enkelt och effektivt. Det minskar riskerna och ökar kontrollen.

Läs mer: Så fungerar Unified Endpoint Management.

Fler användare och 5G ökar behovet av IT-säkerhet

Varje dag tillkommer en miljon nya internetanvändare i världen, enligt en rapport från DataReportal. Många av dem kommer från tillväxtmarknader, där nätverk byggs ut och hård- och mjukvara blir allt billigare. 

Under 2020 har dessutom 5G-nätverket lanserats i allt fler delar av världen, vilket innebär väsentliga fördelar för maskiner, företag och människor. Självklart påverkar detta också frågor kring IT-säkerhet.

Läs mer: Vad är skillnaden på 4G och 5G? Lär dig här.

Skydda data och kommunikation

Med fler uppkopplade människor och enheter skapas även mer data som måste lagras och skyddas. Kraven på stabila nätverk som säkert och snabbt kan transportera data ökar hela tiden. Många av de industrier och företag som satsar på digital transformation har viktiga funktioner, som exempelvis sjukvård och logistik. En säker kommunikation och en säker hantering av data kan vara helt avgörande för verksamheten.

Tänk IT-säkerhet från början

Den digitala transformationen, med molnlösningar och flexibla arbetssätt, har tagit stora steg framåt under coronapandemin. Det är inte längre möjligt att utveckla en strategi för ditt företag utan att tänka på nätverkssäkerhet och flexibla IT-infrastrukturer.

Att uppnå rätt nivå av IT-säkerhet kräver betydande insatser för att uppnå effektivitet och förmåga att hantera risker. Ta professionell hjälp för att skapa förutsättningar för digitalisering och hybrida arbetssätt i just ditt företag. Då kan ni istället fokusera på det viktigaste – er kärnverksamhet och era kunder.

Läs mer: Bästa tipsen för bättre digitala möten.
Försäljning & Lönsamhet
Foto av: AdobeStock
5 säljknep som snabbt ökar företagets försäljning
Försäljning & Lönsamhet
Foto av: AdobeStock
Så ökar du företagets försäljning under corona
E-handel
Foto av: Facebook
Hur fungerar Facebook Shops? Här är allt du behöver veta