Allt om företagets likviditet – så får du mer pengar i kassan

23 september, 2020

I vår likviditetsskola lär vi dig allt om likviditet, likviditetsbudgetar och hur ditt företag i tio steg löser likviditetsproblem. Du får också tips om hur du bygger en stark likviditet i ditt företag.

Det är mycket att tänka på när du driver företag. Ett av de viktigaste områdena du måste ha koll på är företagets likviditet. Det spelar ingen roll hur bra det går för företaget. Har du inte pengar i kassan som kan betala räkningarna, kan du gå i konkurs ändå.
Därför har vi tagit fram den här likviditetsskolan som är anpassad för dig som driver ett mindre företag, antingen ensam eller med upp till 20 anställda. Men innan vi kör igång, kom ihåg att det bästa likviditetstipset är att fakturera snabbt och smidigt. Det gör du exempelvis med Visma eEkonomi.

Likviditetsskolan kommer att gå igenom:

Läs mer här: 9 sätt att ta sig ur likviditetsproblem

Vad menas med likviditet?

Låt oss börja med det enkla svaret. Med likviditet menas företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Se det som en ögonblicksbild av hur mycket pengar företaget har i kassan och hur stora utbetalningar företaget ska göra inom den närmsta tiden. Med finare termer – företagets likvida medel i förhållande till företagets kortsiktiga skulder.

De tillgångar som ett företag har direkt tillgängliga, dvs. pengar som kan användas omedelbart, kallas likvida medel. Likvida medel är de pengar som finns som kontanter i företagets kassa, samt på företagets olika konton. Aktier och obligationer räknas inte som ett företags likvida medel.

I detta exempel kommer vi att likställa likviditet med kassalikviditet. Det finns också ett begrepp som kallas balanslikviditet, som du kan läsa om på länken nedan.

Läs mer här: Så fungerar olika typer av likviditet

Hur räknar jag ut företagets likviditet?

Den enkla formeln lyder enligt följande:

Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar – varulager och pågående arbete) / Kortfristiga skulder

Nyckeltalet visar företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om likviditeten är 100 procent eller mer kan de kortfristiga skulderna betalas direkt (under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt). Du behöver alltså ha koll på omsättningstillgångarnas och de kortfristiga skuldernas karaktär för att få ut rätt siffror.

Om likviditeten är lägre än 100 procent (och varulager eller pågående arbeten inte kan omsättas omgående), kan ditt företag behöva göra sig av med tillgångar eller ta lån för att betala sina kortfristiga skulder. Hur du undviker att hamna i ett sådant läge berättar vi lite längre ned.

Sträva alltid efter att ha en kassalikviditet som är 100 procent eller högre.

Läs mer här: Så här gör du en likviditetsbudget

Räkneexempel på företagets likviditet

Vi antar att du har ett aktiebolag och att ni har omsättningstillgångar (kassa, bank och kundfordringar) på 500 000 kronor.

Vi antar vidare att ni har kortfristiga skulder (exempelvis leverantörsskulder, skatter, personalens intjänade semester etc) på 425 000 kronor.

Då ser företagets likviditet ut enligt följande:

500 000 / 425 000 = 1,18 = 118 procent

Det innebär att företaget har en kassalikviditet på 118 procent.
Vad innebär det i praktiken? Jo, att företaget kan betala sina kortfristiga skulder och ha ett överskott som kan användas som buffert eller för nya satsningar.

Läs mer här: Så får företagare kontroll under coronakrisen

Begreppen du behöver förstå kring likviditet

För att bli duktig på att förstå och räkna ut företagets likviditet finns det ett antal begrepp du behöver känna till och förstå innebörden av.

Vad menas med likvida medel och omsättningstillgångar?

Likvida medel = pengarna i företagets kassa och på företagets konton. Likvida medel är den del av företagets omsättningstillgångar, det vill säga tillgångar som snabbt kan omsättas och användas i ditt företag.

Exempel på omsättningstillgångar:

 • Kontanter i kassan
 • Kontanta medel på företagets bankkonton
 • Kontanta medel på företagets plusgiro
 • Kundfordringar
 • Varulager
 • Övriga kortfristiga fordringar

Vad menas med kortfristiga skulder?

Med kortfristiga skulder menas skulder som förfaller till betalning inom ett år. Övriga skulder är långfristiga skulder.

Exempel på kortfristiga skulder är:

 • Leverantörsskulder
 • Skatteskulder
 • Moms
 • Personalens källskatt
 • Upplupna kostnader
 • Förutbetalda intäkter

Läs mer här: Ger du bort pengar till dina kunder?

Hur ofta ska jag räkna ut företagets likviditet?

Det finns inget svar mer än så ofta som möjligt. Företagets likviditet förändras med varje in- och utbetalning och du bör göra åtminstone månatliga likviditetsprognoser.

Kontroll över likviditeten, och en generellt god likviditet, behövs för att:

 • betala löner i tid
 • göra nödvändiga inköp
 • investera
 • utveckla företaget

Dessutom kan en god likviditet medföra en rad fördelar för ditt företag, som:

 • Få rabatter från leverantörer om ni kan betala direkt istället för med faktura
 • Förmågan att snabbt agera när nya affärsmöjligheter dyker upp
 • Sova bättre om natten
 • Få ett gott förtroende hos leverantörer, eftersom ni alltid betalar i tid

Vad händer om företaget inte har likviditet nog?

Om kassalikviditeten ligger under 100 procent kan ditt företag inte betala sina kortfristiga skulder. Om ni heller inte kan sälja av delar av varulagret, kan ni behöva agera på något av följande sätt för att betala de kortfristiga skulderna.

Viktigaste likviditetstipset – fakturera smidigt och snabbt

Det finns ingen vinnare på varken sent skickade eller sent betalda fakturor.
En sämre konjunktur, som i spåren av coronakrisen, är ännu ett skäl att fakturera snabbt. Du har ju ditt företagets likviditet att tänka på och ni måste kunna betala era fakturor.

Läs mer här: Fördelarna med att fakturera digitalt – här är de!

Med dagens teknik finns stora möjligheter att snabbt både skapa och skicka fakturor digitalt. Har du dessutom ett bokföringsprogram online som exempelvis Visma eEkonomi som kan kopplas till en app i din mobiltelefon eller padda, ja då kan du lösa faktureringen på stående fot. Bokföringen sker i princip automatiskt och vill din kund betala med Swish kan du smidigt mejla betalningsbekräftelse från telefonen.

Test: Vilken typ av faktureringsperson är du?
Testa dig här!

Läs mer här: Här får du alla våra bästa faktureringstips.

9 snabba sätt att förbättra företagets likviditet

Förutom att fakturera snabbt och smidigt finns det fler sätt att förbättra företagets likviditet. Här är nio vanliga sätt.

 • Förhandla om kredittiderna med dina leverantörer (förläng)
 • Förhandla om kredittiderna med dina kunder (förkorta)
 • Ta bort alla kostnader som inte leder till intäkter (och sätt en kostnadspolicy)
 • Minska varulagret och företagets övriga kapitalbindning
 • Se över möjligheterna med factoring och fakturaköp
 • Se över möjligheterna med leasing istället för att köpa exempelvis maskiner
 • Undersök om ni kan delfinansiera inköp
 • Gör en likviditetsbudget
 • Sälj tillgångar

I orostider är det extra viktigt att stötta varandra och vi är starkare tillsammans! Varje dag hjälper Visma Spcs Sveriges företagare och blivande entreprenörer att starta, driva och utveckla sina företag. Med hjälp av kunskap, digitala lösningar och smarta ekonomiprogram vill Visma Spcs ge dig möjlighet att göra det du gör bäst – driva ditt företag framåt. I Sverige väljer flest småföretagare Visma Spcs för sin bokföring, fakturering och lönehantering.
Ekonomi & Bokföring
Foto av: AdobeStock
Så får du bättre likviditet i företaget – snabbt!
Bolagsformer
Foto av: AdobeStock
Från enskild firma till aktiebolag – så här gör du
Starta
Foto av: AdobeStock
Vilken företagsform ska jag välja? Jämför företagsformer här.