BETA

De 3 stegen i personlig utveckling – hur långt har du kommit?

20 juni, 2019

Richard Branson citat om framgång

Det finns tre steg i din personliga utveckling. Göra, tänka, vara. Det steg du befinner dig i, säger mycket om de resultat du får och hur tillfredsställd du är. Testa här vilket steg du är på.

Det här är en text som vill få dig att tänka, inte en text som vill ge dig en absolut sanning.

Som vi ser på det, finns det tre steg i vår personliga utveckling. Att vara på steg 1 innebär att vara en person som primärt “gör”. Att vara på steg två innebär att vara en person som primärt “tänker”. Och att vara på steg tre, innebär att vara en person som “bara kan vara”.

Låt oss förklara förklara saken närmare, och också förtydliga att stegen inte är bra eller dåliga. De bara är. De flesta börjar sin personliga utveckling i steg 1.

De tre stegen i personlig utveckling

Steg 1 – att vara personen som “gör”

I steg 1 handlar livet om att bli så produktiv som möjligt. Att få saker gjorda. Det innebär to-do-listor och effektiv schemaläggning. Det innebär dagishämtningar och deadlines. I steg 1 är du utföraren, du får saker att hända. Det är inte alltid effektivt, men det händer saker. Och livet är för det mesta fullt med aktiviteter.

I den här kategorin hittar vi många småföretagare och anställda. Ett vanligt fokus är att titta bakåt i tiden, på hur bra allting var i ett tidigare skede. Ett annat fokus är på hur bra allting ska bli i framtiden.

Steg 2 – att vara personen som “tänker”

Det naturliga steg 2 i din personliga utveckling är att vara personen som tänker. I praktiken kan det innebära att du når en ny position i ditt företag, där du kan ägna tiden åt strategier och åt att tänka. Hur gör vi det här bättre? Vad kan vi ta bort, delegera, automatisera och effektivisera? Hur kan vi använda modern teknik för att få våra mål att hända? Vart ska vi? Hur ser framtiden ut?

Du kanske har blivit styrelseledamot eller rådgivare. Och det fungerar likadant i ditt privatliv. Istället för andan i halsen och ständiga leveranser, har du lyckats tänka ut smarta system som “gör jobbet”. Du kan istället luta dig tillbaka och tänka ut ännu bättre system. Och ditt primära mentala fokus är hur du ska bygga en bättre framtid.

Steg 3 – att vara personen som “bara är”

De flesta lever sina liv på steg 1 – vi kan kalla det “ekorrhjulet”. En del lyckas ta sig till steg 2, och det är där vi hittar många av våra framgångsrika företagare. De tjänar pengar och lever ett “framgångsrikt liv”. Men är de tillfredsställda i hjärta och själ? Långt i från alla.

Det finns nämligen ett steg 3, som är det sista steget. En plats där vi har blivit så mentalt starka, att vi “bara kan vara”. En plats där vi kan välja om och när vi vill tänka, och om och när vi vill göra.

Testa själv om du har kommit hit: Hur lång tid kan du vara 100 % i nuet, utan att tänka några tankar alls? Gör så här: låt hjärnan vara helt stilla. Var superuppmärksam på hur snabbt den första tanken kommer och vad tanken är. Tiden mellan att du startar och när den första tanken kommer, visar hur länge du kan vara 100 % mentalt närvarande.

Det är få som nått det här stadiet av personlig utveckling. Ett stadie där du själv kan bestämma vad din hjärna ägnar sig åt. Ett stadie där du kan sätta av tid för “tänkande”, och låta hjärnan vara i nuet resten av tiden. Det är häftigt (för att förtydliga, så har vi inte nått ditt själva).

Den bästa boken om du vill läsa mer om detta, är Power of Now med Eckhart Tolle. Det är ingen enkel bok att ta sig igenom, eftersom principerna ligger så långt i från vår vanliga världsbild. Du behöver vara fokuserad och medveten för att förstå. Men å andra sidan kan det förändra dig och ta dig till steg 3.
Ledarskap & Styrelse
7 framgångsrika vanor alla stjärnföretagare har
Digitalisering
Vi testar TextExpander – verktyget som skriver dina texter
Ledarskap & Styrelse
10 sätt som gör dig mer som Richard Branson