De sex mänskliga behoven – vilka styr ditt liv?

14 maj, 2019

Vara en helt annan människa

Enligt vår favoritguru Tony Robbins har alla människor sex grundläggande behov, som styr alla våra önskningar och handlingar. Känner du till dem? Och vet du vilka som styr dig? Det här är intressant läsning, vänner.

När människor som har arbetat med samma sak i 40 år säger något – så lyssnar vi. Det är därför vi ofta återkommer till Tony Robbins som på många sätt är ”den personliga utvecklingens moderna fader”. Visst, Napoleon Hill (Think and Grow Rich) gör säkert anspråk på den titeln från graven, men Tony känns ändå som nummer ett just nu.

Grunden i stora delar av Tonys filosofi är de sex mänskliga behoven – fyra grundläggande och personliga, och två mer spirituella. Vårt förhållande till var och ett av dessa behov styr våra liv, och vi har ofta två behov som är viktigare än andra. Och dessa två skiljer sig avsevärt mellan oss, och formar i hög grad vilka resultat vi får i livet.

Låt oss börja med att ta en titt på de sex mänskliga behoven.

De sex mänskliga behoven

De första fyra är som sagt personliga basbehov, och de behov du behöver uppfylla för att känna att du presterar i världen.

Basbehov 1: Säkerhet

Behovet av säkerhet, stabilitet, säkerhet, komfort, förutsägbarhet, kontroll och konsekvens.

Basbehov 2: Osäkerhet eller variation

Behovet av variation, överraskningar, utmaningar, spänning, skillnad, kaos, äventyr, förändring och nyheter.

Vad är viktigast i ditt företagarliv? Att känna dig trygg och ha kontroll, eller att dina dagar är fulla av överraskningar och variation?

Basbehov 3: Signifikant (betydelsefull)

Behovet av att ha en mening, känna sig speciell, stolthet, känna sig nödvändig och önskad, ha en känsla av betydelse och att vara värdig kärlek.

Basbehov 4: Kärlek och gemenskap

Behovet av kommunikation, enighet, godkännande och närhet –  att känna sig förknippad med, var intim med och älskad av andra människor.

De första två – Säkerhet och Variation – jobbar parallellt med varandra (som motsatser). Om du har en obalans i dessa (exempelvis att du har fokuserat för mycket på säkerhet) kan du känna dig uttråkad och i behov av äventyr.

Även Signifikans och Kärlek/gemenskap är till stor del motsatta behov. Om du spenderar en stor del av din tid med att försöka bli signifikant och betydelsefull, kan du ha svårt att skapa djupa, kärleksfulla relationer.

De två sista behoven definieras som spirituella behov, och är basen för att du ska känna dig uppfylld och lycklig (och inte bara överleva).

Spirituellt behov 1: Personlig utveckling (att ständigt växa som människa)

Behovet av ständig känslomässig, intellektuell och spirituell utveckling.

Vilka är dina viktigaste strategier för att ständigt utvecklas som företagare?

Spirituellt behov 2: Bidra till andra

Behovet av att ge bortom oss själva, och att bry sig om, skydda och tjäna andra.

Hur kan de sex mänskliga behoven hjälpa dig och ditt företag?

För det första är detta Tonys modell av hur våra behov ser ut. Du kan exempelvis jämföra den med Maslows behovstrappa.

Men hur kan du använda dessa insikter? För din egen del – definitivt som en del av din personliga utveckling. Börja med att identifiera vilka två primära behov som styr din vardag. Strävar du hela tiden efter kontroll och säkerhet, eller älskar du överraskningar och variation? Är det viktigt att vara betydelsefull, eller värderar du djupa relationer mer?

Och hur mycket fokuserar du på att växa som människa och att ge till andra? Tonys budskap är att människor som fokuserar på att ge, att växa och att älska är de människor som spelar livet på den högsta nivån. Medan de flesta av oss fokuserar på säkerhet…

Du kan också använda modellen för att förstå människorna omkring dig (inte alltid lätt, vi vet!). Vilka behov strävar de efter att få uppfyllda, och hur kan du hjälpa dem? Om du lyckas hjälpa dem med det, kommer du att ha för evigt tacksamma människor i ditt liv.

Här kan du se Tony förklara de sex mänskliga behoven (10:56). Rekommenderas!
Bloggar
Mina största förebilder inom personlig utveckling
Ledarskap & Styrelse
4 sätt att visualisera dig till framgång
Personlig utveckling
Tony Robbins ritualer för framgång