Så skapar du ett hållbart företag – tre viktiga steg

30 september, 2019

Vill du också skapa ett hållbart företag? I dessa tre steg lär du dig mer om hållbara affärsmodeller och vad hållbarhet egentligen är, samtidigt som du kommer igång med företagets hållbarhetsarbete.

Steg 1: Skapa en hållbar affärsmodell

Nyckeln till ett hållbart företagande ligger till stor del i själva affärsmodellen; hur intäkter kommer in, hur varor och tjänster produceras, och hur varor eller tjänster tar sig från ditt företag till kunden. Med digitala lösningar finns goda möjligheter att skapa affärer som baseras på uthyrning och delning snarare än försäljning. Den här typen av ”funktionsbaserade” affärsmodeller går ofta hand i hand med minskad resursanvändning och mer långsiktiga kundrelationer.

Steg 2: Kom igång med företagets hållbarhetsarbete på alla plan

På verksamt.se finns tips, inspirerande case och information i en guide till ett hållbart företagande. Guiden är uppdelad i åtta delar och under varje avsnitt finns frågor som du kan ställa inom företaget för att utveckla ert hållbarhetsarbete samt länkar till fördjupad information.

Du kan exempelvis få hjälp med inspiration och tips inom följande områden.

Styr och led ett hållbart företag

Läs om idéer för att sätta hållbara mål och om hur du kan bygga system som säkerställer att företaget förblir hållbart.

Produktutveckla och designa hållbart

Materialval och designen av dina produkter har påverkan på miljön. Läs mer om vad som är bra att tänka på i produktutvecklingsfasen.

Skapa en hållbar produktion

Produkter ska produceras med omtanke om människa och miljö. I detta avsnitt får du veta mer om hur din produktion kan bli mer hållbar.

Gör distribution och transporter mer hållbara

Förpackningar, transportval och miljöcertifieringar? Läs mer om vad som är viktigt att tänka på för att skapa en mer miljövänlig transport och distribution av dina varor.

Skapa en hållbar arbetsplats

Personal – och miljöpolicys är två instrument för att skapa en hållbar arbetsplats. I avsnittet om arbetsplatsen hittar du fler frågor att fundera kring för en trygg, trivsam och klimatsmart arbetsmiljö.

Kommunicera ut ert hållbarhetsarbete

Hållbarhet och produkters påverkan på miljö och samhälle är en viktig fråga för konsumenter. I avsnittet om kommunikation lyfts vikten av berätta om företagets hållbarhetsarbete. 

Steg 3: Hur vet jag om mitt företag verkligen är hållbart?

Vad innebär egentligen hållbarhet? Hur kan jag som företagare arbeta för ett hållbart samhälle? Här kan du se en kort film som förklarar på ett enkelt sätt.

Begreppet hållbart företagande kan förklaras som att ”med mindre göra mer”. Det handlar om både hållbar produktion och konsumtion, och om att bli mer effektiv.

Att sköta och utveckla företag på ett hållbart sätt innebär att göra mer än lagar och regler säger – det innebär att du tar ditt ansvar för en hållbar utveckling. På verksamt.se kan du läsa mer om vad hållbart företagande innebär

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. Här samlar vi information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.
Hållbarhet
Hållbarhet som affärsidé? Så här lyckas du
Digitalisering
Så skapar du också ett digitalt företag