Klimatsmart företag: Se över dina resor!

28 december, 2007

Hälsa och motion for företagare

Dina resor påverkar inte bara miljön utan också företagets ekonomi. I fyra steg hjälper vi dig att minska på kostnaderna samtidigt som du hjälper miljön. Dessutom bättrar guiden på din kondition. Och glöm inte bort,om ditt företag har en miljövänlig profil ligger ni steget före konkurrenterna!

Klimatsmart företag: Sänk farten

– Mer än varannan bilist kör fortare än tillåtet och då i genomsnitt cirka 10 km/h över hastighetsgränserna. Om du sänker den reella hastigheten på landsvägarna med 10 km/h sparar du både bränsle och däck. Du bibehåller också bilens värde längre genom att inte köra så fort. Genomsnittsbilisten skulle tjäna ungefär 600 kr om året genom minskad bensinförbrukning och minskat däckslitage med 10 km/h lägre snitthastighet.

Klimatsmart företag: Ta cykeln

– Cykeln är snabb. En normalcyklist håller 15-20 km/tim i snitt. Det betyder att alla resmål inom 5 km radie nås på 15-20 minuter. Flera undersökningar har visat att cykeln är klart snabbast för resor inom tätorter.

Cykeln sparar pengar. De första 5 kilometrarna förbrukar medelbilen hela 1,4 liter per mil. Om du har en halvmil till jobbet och cyklar fram och tillbaka istället för att köra bil sparar du i runda tal 300 kr i månaden, eller drygt 3000 kr per år, bara i bensinkostnader!

Undersökningar visar att om du sällan motionerar kan du förbättra din kondition med upp till 20 procent genom att cykla en halvmil om dagen. Andra positiva effekter är att du minskar risken för övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och benskörhet, samt motverkar högt blodtryck och får ökad benstyrka.

Cykeln är energieffektiv. De korta bilresorna svarar för en stor del av de giftiga utsläppen från bilarna, eftersom katalysatorn inte hinner komma igång ordentligt förrän efter 3-4 km. En person med 5 km till jobbet som cyklar istället för att köra bil minskar utsläppen av koldioxid med 0,7 ton per år.

Klimatsmart företag: Kör bensinsnålt

– Genom ganska små förändringar i körstil kan de flesta bilförare minska bränsleförbrukningen med 10 till 20 procent. Det betyder att du kan få minst var tionde tank gratis! Kör du 1500 mil per år sparar du åtminstone en tusenlapp bara i bränslekostnader. Därtill minskar slitaget på bilen liksom olycksrisken. Till råga på allt kommer du ofta fortare fram – testa tipsen nedan eller gå en kurs i sparsam körning

• Undvik ryckig körning. En lugn körstil sparar bränsle (och nerver).
• Håll avståndet. Med gott om avstånd till framförvarande fordon kan du planera körningen och får bättre flyt.
• Kör med framförhållning – undvik stopp. Planera i god tid inför trafiksignal, korsning, rondell och väjningsplikt. På det sättet går det ofta att undvika stopp, och motorn slipper att dra igång bilens vikt på nytt.
• Accelerera bestämt upp till den önskade hastigheten och välj sedan högsta möjliga växel. Halvgas räcker vid acceleration, mer är bara ett slöseri. Undvik motorvarv över 3000 varv per minut.
• Använd höga växlar. De flesta moderna bilar kan köras på femman i 50 km/tim, dvs. även inom tättbebyggt område.
• Motorbromsa. Släpp gasen helt i nedförsbacke eller när du ska sakta ner, t.ex. inför rödljus, och låt bilen få tid att motorbromsa. Växla ner om det behövs. De flesta moderna bilar stryper bränsletillförseln helt vid motorbroms inom ett visst varvtalsområde, ner till ca 1200 varv. Du får noll i bränsleförbrukning under tiden du motorbrom­sar. (Gäller inte äldre bilar med förgasare.)
• Håll hastighetsgränserna. Om du ökar hastigheten från 90 till 110 km/tim höjs bränsle­förbrukningen med ca 20 procent.
• Startväxel. Använd ettans växel bara som startväxel, för en till två billängder.
• Hoppa över växlar. Det är inte alltid bäst att gå genom alla växlar. Prova olika kombinationer, t.ex. 1-2-3-5, 1-3-5, 1-2-4-5.
• Ta lite extra fart inför en backe, så att bilen klarar sig hela vägen upp utan att du måste växla ner.
• Planera dina resor! Den energisnålaste bilresan är förstås den du inte gör. Fundera över om det finns andra transportalternativ än bilen för din resa. Korta bilresor drar extra mycket bränsle per kilometer och är lättast att ersätta. Nästan hälften av alla bilresor är kortare än 5 km!
• Välj rätt resväg: Den kortaste vägen är inte alltid den bränslesnålaste. Kan du undvika trafikljus och köer så kan en något längre väg vara bränslesnålare än den kortaste.
• Välj rätt tid: Undvik om möjligt rusningstrafiken, kökörning drar väldigt mycket bensin per mil.
• Kör inte på tomgång: Skrapa rutorna, om det behövs, innan du startar! Motorn blir varm på allvar först när den belastas, inte av att stå några minuter på tomgång.
• Använd motorvärmare: Med motorvärmare kan bränsleförbrukningen minska med ca 1 dl vid varje kallstart. Men ha den inte inkopplad för länge. Vägverket rekommenderar 1,5 timme om det är kallare än -15 grader, en timme upp till nollgradigt, 20 minuter upp till +10 grader.
• Rätt tryck: Kontrollera trycket i däcken regelbundet, t.ex. vid varannan tankning. Rätt tryck kan minska förbrukningen med mer än 5 procent, dessutom håller däcken längre och bilens köregenskaper förbättras. Det går bra att öka ringtrycket något över värden i bilens manual (+0,1 till +0,3), då rullar bilen lättare.
• Ta bort takboxen: Takräcke och bagageboxar ökar luftmotståndet och därmed bränsleförbrukningen – montera av när de inte behövs. En takbox kan öka förbrukningen med mer än 1 dl per mil.
• Undvik onödig last i bilen: Ju tyngre bil desto högre förbrukning.
• Serva bilen regelbundet och använd motorolja av hög kvalitet: Speciellt för något äldre bilar är service viktigt och kan ge betydande besparingar genom lägre bränsleförbrukning.
• Stäng av AC:n när den inte behövs: Luftkonditioneringens kompressor är annars på hela tiden och det kostar dig upp till 1 liter bensin/100 km.
•Köp rätt bil: När du köper ny bil – köp inte en onödigt stor och törstig. Hyr en stor bil när det behövs istället, det blir billigare.

Klimatsmart företag: Dela bil

– Om du inte har dagligt behov av bil kan det vara en god affär att dela med andra. Idag finns ca 50 bilpooler spridda över landet.

Källa: Naturskyddsföreningen
Hållbarhet
5 klimatsmarta tips för företagare – del 2
Hållbarhet
Så minskar du klimatpåverkan och spara pengar – del 1
Hållbarhet
5 tips om en miljövänlig arbetsplats