Bakgrund och framgång för utrikesfödda

25 oktober, 2013

Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes- och utrikesfödda är stor i...

Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes- och utrikesfödda är stor i Sverige. Faktiskt störst av alla länder som ingår i OECD. En tänkbar orsak till detta är att vi har relativt generösa regler för invandring och en stor del av de som kommer är flyktingar. Det tar därför längre tid för dem att etablera sig på arbetsmarknaden. Andra länder har en betydligt hårdare invandringspolitik och tillåter i princip enbart arbetskraftsinvandring, vilket medför en betydligt kortare startsträcka.

Men personer med utländsk bakgrund startar företag i större utsträckning än infödda svenskar. En av orsakerna till detta kan vara att de invandrade har svårare att få en vanlig anställning.

Trots att intresset för entreprenörskap bland invandrargrupper har ökat, saknas studier på förutsättningarna för tillväxt i invandraledda företag. Så hur går det då för dessa företag?

Forskarna Karl Wennberg och Nedim Efendic har nyligen genomfört en studie, där de har kartlagt omsättningstillväxt i små- och medelstora aktiebolag ledda av utrikesfödda, barn till utrikesfödda och personer med svensk bakgrund.

Studien visar att företag som drivs av svenskar i allmänhet är större men att tillväxten är starkare bland invandrarföretagen. Den mest uppseendeväckande slutsatsen i rapporten är att företag ledda av barn till utrikesfödda personer, det vill säga andra generationens invandrare, växer snabbare än alla andra grupper.

Det här kan bero på att många nyanlända ofta har svårt att hitta arbete. Andra generationens invandrare har däremot etablerat sig och ser företagande som en väg till försörjning. Möjligen kan en revanschlystnad hos föräldrarna kanaliseras till en positiv drivkraft hos dem.

Barn till utlandsfödda vidgar också sin försäljning utanför sin egna etiska grupp, och det medför en större marknad och bättre tillväxtmöjligheter.
Mer intressanta fakta finns att läsa i rapporten som finns att ladda ner från Fores hemsida.

Vill du läsa mer om utlandsföddas företagande? På ESBRIs webbplats finns en temasida som heter Företagare med utländsk bakgrund. Där hittar du mängder av boktips, videoklipp och annat att förkovra dig i.

/Helene
Ledarskap & Styrelse
11 avgörande steg – så får du företaget att växa
Ledarskap & Styrelse
9 smarta sätt att få företaget att växa
Privatekonomi
Tänker du som rika eller fattiga?