Frågor & Svar om patent

27 maj, 2015

Varumärke, Marknadsföring, PR

Vill du eller ditt företag söka patent, eller är nyfiken på hur patent fungerar? Här får du svar på de vanligaste frågorna om patent i Sverige och internationellt. Läs detta innan du sätter igång med din patentprocess.

Fråga: Gäller ett svenskt patent även internationellt?

Svar: Nej, det gäller bara i Sverige. Alla patenträttigheter är i princip nationella.

Här kan du läsa mer om internationella patentskydd

Fråga: Går det att söka ett världspatent?

Svar: Nej, något världspatent finns inte. Alla patenträttigheter är i princip nationella, men det finns vissa genvägar du kan använda för att underlätta sökandet. Här kan du boka en kostnadsfri rådgivning (Värd 3 000 kr, ange kod Mitt Företag) för att få svar på dina frågor om patent internationellt.

Fråga: Går det att söka EU-patent?

Svar: Det går att söka Europapatent, som täcker EU samt bland annat Norge, Schweiz och Turkiet. Ett europapatent resulterar efter godkännande av ansökan antingen i separata nationella patenträttigheter som gäller i de länder som sökanden valt ut, eller i en enhetlig ansökan som gäller i nästan hela EU-området.

Fråga: Ska jag vänta tills patentet är klart i Sverige innan jag söker i andra länder?

Svar: Nej. Patentskydd i andra länder bör, för att kunna utnyttja den så kallade prioritetsrätten, sökas inom 12 månader från det att den första patentansökan lämnades in avseende en viss uppfinning. I det fall den första ansökan lämnades in i Sverige har man vanligen ännu inte hunnit få något patent där när 12 månader har gått. I undantagsfall kan man söka i utlandet något senare, innan den första ansökan blir offentlig efter 18 månader, förutsatt att man inte på annat sätt gjort innehållet i ansökan känt.

Fråga: Jag har kommit på en idé, hur går jag tillväga för att skydda den?

Svar: Ta hjälp av en patentbyrå, för att ta reda på om idén bör skyddas och i sådana fall hur. Här kan du boka en kostnadsfri rådgivning (Värd 3 000 kr, ange kod Mitt Företag) för att få svar på dina frågor om hur du skyddar din idé.

Fråga: När kan jag börja prata om och visa upp min nya uppfinning?

Svar: Så snart en första patentansökan lämnats in avseende uppfinningen. Ofta kan det emellertid vara lämpligt med sekretessavtal.

Här kan du läsa mer om vad som krävs för ett patent.

Fråga: Vad tillför egentligen ett patentombud?

Svar: Ett patentombud ger råd kring lämpliga skyddsstrategier utifrån din faktiska situation. I det fall du önskar patentskydda din teknik utarbetar patentombudet hela patentansökan. Ombudet håller koll på tidsfrister, och sköter all kommunikation med patentverk och särskilt utvalda ombud över hela världen.

Fråga: Kan jag ansöka om patentet själv istället för att ta hjälp av ett patentombud?

Svar: Ja, i vissa fall men ofta är det är klokt att anlita en expert. Patentskyddet bestäms av formuleringar i patentkraven, och tillräckligt stöd för dessa måste finnas i beskrivningen. Inget nytt tekniskt material får läggas till efter hand, och därför är det ofta svårt att reparera en ansökan som är bristfällig. Det är därför smart att låta ett erfaret patentombud utforma ansökningen från början.

Värdecheck Patent Varumärken rådgivning

 

 
Livet på 500 dagar
#46. Skaffa ett patent
Patent, Varumärke & Design
Om Upphovsrätt – en snabbguide
Patent, Varumärke & Design
Om Mönsterskydd – en snabbguide