BETA

Så skapar du ett framgångsrikt teamarbete i ditt företag

6 juni, 2014

Aldrig tidigare har lagarbete varit viktigare för att ett företag ska kunna växa. De flesta snabbväxande företag står idag inför utmaningen att hitta dynamiken som skapar kreativitet och förbättrar prestationer, utan att delegera bort kontrollen. Här får du tips från coachen Annika R Malmberg Hamilton på vad du som vd, grundare och chef bör göra för att teamarbetet ska lyckas.

De flesta medarbetare är idag mer välutbildade, mer vana att ta in ny kunskap samt många gånger mer inställda på att arbeta i team än tidigare. De flesta vill ta mer ansvar och är också mer mogna att göra det.

Det krävs dock att ledningen kan tillräckligt mycket om teamarbete för att få grupper och team att verkligen fungera tillfredsställande tillsammans.

Varför team?
Tänk igenom varför ni vill arbeta i team. Vad har företaget att vinna på att ni samarbetar mer strukturerat? Är ni i ledningen överens om vad det övergripande syftet med teamarbetet är, och var och på vilket sätt det ska tillämpas? Vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden skulle vinna på att medarbetarna samarbetade mer? Finns det områden där man fortsatt ska ha individuellt ansvar? Prata igenom och skriv ned.

Är alla med?
Skapa en förståelse bland alla befintliga nyckelpersoner för vad det innebär att leda den nya organisationen. Även chefskap och ledarstil förändras, men har alla tillräcklig insikt i vad som krävs för att på lång sikt bygga, leda och utveckla självständiga högpresterande enheter/team/projekt?

Att ge ansvariga och arbetsledande personer kunskaper i teamledarskap och coachning frigör tid och ökar resultaten. Det handlar om att kunna grunderna i coachning, kunna delegera och släppa taget, kunna tillämpa aktiv förväntan, det vill säga kunna förmedla känslan till en grupp ”att det här klarar ni” och självklart glädjas med andras framgång där man låter andra glänsa.

Uppdragsbeskrivningar
Ta fram uppdragsformuleringar där det tydligt framgår vilka förväntningar ledningen har på oli- ka gruppers arbete och varför samarbete är så viktigt. Klargör ansvar, befogenheter och resurser. Se checklistan till höger.

Fyll verktygslådan
Framgångsrikt samarbete skapar rörelser och kraft. Men då krävs det att varje medarbetare känner till vilka verktyg som finns till hand och hur de ska användas. Det gäller allt från kunskaper om hur man tar fram målformuleringar och ansvars- och rollfördelning, till hur man får till en fungerande samordning och målstyrning. Utrusta teamen med en välfylld och fungerande verktygslåda.

Rätt kommunikation mellan olika personligheter
Sist men inte minst: Det är först när vi lär oss mer om oss själva och varandra som vi verkligen kan påverka det som sker mellan oss. Vi växer som individer och som grupp. Vi bryter barriärer och lägger grunden för framgång. Säkerställ därför att så många som möjligt i organisationen har så mycket självinsikt att de kan ta ansvar inte bara för sin egen utveckling, utan även för samarbetet i gruppen.

Ett bra tips är att ta fram alla i gruppens personprofiler/färger och även ge dem kunskaper om hur man kan kommunicera och samarbeta med alla sorters människor. Dynamiken mellan människor är en stark kraft. Lär dig utnyttja den! Och få resultat!

 

Annika R Malmberg Hamilton har inspirerat tusentals människor och team till framgång, personlig utveckling och resultat. Annika är en av Sveriges mest erfarna teamutbildare och teamcoacher.

 

 
Försäljning & Lönsamhet
5 avgörande säljtips – från bokning till avslutad affär
Digitalisering
Foto av: iStock
5 trender ditt företag måste ha koll på 2020