Så får du alla i ditt företag att dra åt samma håll

18 juni, 2014

Många tycker att det är svårt, nästintill omöjligt, att få grupper, familjer, team och organisationer att fungera och samarbeta på bästa sätt, men det går – det gäller bara att lära sig hur man går till väga och att ha de rätta verktygen!

Vi märker att vissa organisationer präglas av ett stort ansvarstagande inom hela organisationen. Både chefer och medarbetare utstrålar ett högt engagemang, ett stort ömsesidigt förtroende och agerar extremt professionellt.

Organisationen är prestigefri och agerar med ett stort självförtro- ende. All energi riktas mot att göra resultat och att ha det bra under resans gång! Ledningen brukar säga ”vi har sådan tur som har så bra medarbetare, det finns så mycket engagemang, energi, vilja och kraft. De lägger ned sin själ i arbetet”. Medarbetarna beskriver det som att de har hamnat på rätt plats och att de både mår och presterar bra.

För att få ovanstående att hända brukar vi rekommendera ledningen och chefer att jobba i följande steg:

1. Skapa en gemensam företagskultur
Skapa en tydlig affärsidé, vision, mål och värderingar som hela per- sonalen förstår, tror på och lever efter. Detta är basen och grunden i hela organisationen och bör ge kraft och energi för varje medarbetare.

2. Skapa tydlighet med hjälp av ramar
En av de saker som kännetecknar riktigt framgångsrika grupper och organisationer är att alla vet vad som gäller och att detta är supertydligt hos alla i personalen. Följande saker bör tydliggöras och enas om: organisationsstruktur, roller, ansvarsområden, befogenheter, arbetsbeskrivning, information, mötesramar, ekonomi, administration, utbildning, marknadsföring med mera.

Om inte detta görs är risken stor för att personalen sätter sina egna ramar och att alla då gör som de själva vill. Detta leder oftast till konflikter och dålig stämning

3. Se till att det blir bra stämning
I alla lägen är det värt att jobba med personalen för att medvetandegöra hur oerhört viktigt det är att ha bra tillstånd under sina arbetsdagar. All undersökning visar på att bra tillstånd, glädje och energi skapar goda resultat. En bra stämning är således helt centralt för att skapa ett gott arbetsklimat. Låt gärna personalen jobba med följande frågor:

– Vilket eller vilka tillstånd vill du ha inför en arbetsdag?
– Hur förbereder du dig innan arbetsdagen för att uppnå dessa tillstånd?
– Vad gör du under arbetsdagen för att behålla dina tillstånd?
– Vad gör du när något negativt händer för att kunna ”behålla” dina tillstånd?
– Tillstånd är smittsamt – är ditt tillstånd värt att smittas av till dina kollegor och kunder?

4. Ge varandra konstruktiv feedback
En del människor har uppfattningen om att feedback är detsamma som kritik och vill helst undvika det. Detta är olyckligt för feedback är nyckeln till utveckling, lärande och förändring. Det ger möjligheter till att bli ännu bättre! Använd checklistan för att förstå hur du lägger upp feedback på bästa sätt.

 

Susanne Pettersson och Göran Persson är två av Skandinaviens ledande konsulter inom förändringsarbete. År 2012 kom de ut med sin första gemensamma bok “Dra åt samma håll”.

 
Försäljning & Lönsamhet
Foto av: AdobeStock
Så ökar du företagets försäljning under corona
Ledarskap & Styrelse
Foto av: AdobeStock
Så leder du framtidens företag – här är de 6 stegen
Privatekonomi
Foto av: Tesla Inc.
Världens rikaste personer – Elon Musk går om Jeff Bezos