BETA

Så raderar du företagets svagheter med sannolikhetsmetoden

11 juli, 2019

Försäljning & Lönsamhet

Bättre rekryteringar. Skarpare investeringar. Ökad försäljning. Allt kan bli möjligt om du börjar använda sannolikhetsmetoden. I två steg beskriver vi hur du maximerar chansen att få det resultat du vill ha.

Använd sannolikhetsmetoden för att radera företagets svagheter. Exempel: Identifiera de fem mest avgörande faktorerna för att “en kund ska vilja köpa”. Beräkna sedan sannolikheten för att varje faktor uppfylls just nu. Och agera sedan för att varje faktor ska få sannolikheten “Mycket stor sannolikhet”.

Vi använder den här sannolikhetsmetoden för att bestämma om vi ska investera i företag eller inte. Men, den går lika bra att använda i alla beslut du tar om företagets framtid. Kanske kan den till och med avgöra kvalitén på dina beslut. Så väl värt att testa, eller hur?

Sannolikhetsmetoden hjälper dig att ta beslut i två steg. Först genom att bestämma vilka som är de 3-5 absolut avgörande frågorna/faktorerna för att ett visst område ska lyckas, och sedan genom att beräkna sannolikheten för att det ni vill ska ske verkligen sker. Låt oss förklara.

Steg 1 – Identifiera de viktigaste frågorna/faktorerna

1.1 Välj ut ett område där ni vill ta er från A till B. Det kan exempelvis vara:

Rekrytering: Ni ska anställa en ny medarbetare. Vilka är de fem mest avgörande faktorerna för att rekryteringen ska lyckas?

Försäljning: Ni vill sälja mer till en viss kund. Vilka är de fem mest avgörande faktorerna för att kunden ska vilja köpa?

Investera: Ni funderar på att investera i ett företag. Vilka är de fem mest avgörande faktorerna för att investeringen ska bli lyckad?

1.2 Identifiera vilka de 3-5 absolut viktigaste faktorerna är för att ni ska lyckas

Låt oss ta försäljning som exempel, eftersom det är applicerbart på alla företag. Utgångspunkten är att ni har en kund som ni vill sälja mer till. Vilka är då de 3-5 mest avgörande faktorerna för att den kunden ska vilja köpa mer av er? Utfå från kundens synvinkel. Det finns inga fasta svar, bara antaganden. Och de skulle exempelvis kunna vara.

– Kunden har förtroende för oss och litar på att vi kommer att leverera det vi lovar
– Kunden behöver verkligen det vi erbjuder och ser oss som bäst på marknaden
– Kunden tycker att priset är relevant
– Kunden har behovet just nu

Steg 2 – Bedöm sannolikheten för att “faktorn” stämmer

När ni har identifierat de fem viktigaste faktorerna för att “något ska bli som ni vill”, fortsätt då med att bedöma sannolikheten för att era antaganden stämmer. Det går att använda en procentskala, men vi föredrar en 1-5 skala för att förenkla livet (1 = mycket liten sannolikhet, 4 = mycket stor sannolikhet). Var brutalt ärliga när ni gör sannolikhetsberäkningen. Utgå alltid från vad kunden tycker och känner, inte vad den borde tycka och känna.

– Hur stor är sannolikheten att kunden har förtroende för oss och litar på att vi kommer att leverera det vi lovar? (Svar: 4 = Stor sannolikhet)
– Hur stor är sannolikheten att kunden verkligen behöver det vi erbjuder och ser oss som bäst på marknaden? (Svar: 5 = Mycket stor sannolikhet)
– Hur stor är sannolikheten att kunden tycker att priset är relevant? (Svar: 3 = Medelstor sannolikhet)
– Hur stor är sannolikheten att kunden har behovet just nu? (Svar: 2 = Liten sannolikhet)

Steg 3 – Ta beslut om hur ni ska förändra “faktorerna” för att lyckas

När ni har identifierat nyckelfaktorerna för framgång, och sannolikhetsberäknat dem, behöver ni ta beslut om hur ni går vidare. Vad ska ni förändra i ert erbjudande? Är timingen rätt? Vad kan ni göra för att öka förtroendet hos kunden?

Gå igenom varje faktor och ta beslut om hur ni kan höja sannolikheten för att en viss faktor ska uppfyllas. Ni kan använda sannolikhetsmetoden i nästan varje del av företaget, och snabbt identifiera era svagheter. Vad är det värt för ditt företag?

Påminnelse till oss själva: Det vi tror är sant, är sant bara tills vi upptäcker en ännu bättre sanning. Vad trodde du på för tio år sedan, som inte är sant idag?
Personlig utveckling
Business Hacks: Så tar du fantastiska beslut (med Ari Riabacke)
Bloggar
Det bästa sättet att ta beslut – 90 % rätt!
Ledarskap & Styrelse
Efter 80/20-regeln – nu kommer 90 %-metoden!