BETA

Om styrelsearbete – Så fungerar det

26 maj, 2015

Styrelsearbete

När ditt företag ska växa och utvecklas kan en kompetent styrelse vara en viktig framgångsfaktor. Här får du veta varför styrelsen är ett bra redskap, och hur du ska tänka när ni ska komma igång med företagets styrelsearbete.

En smart sammansatt styrelse kan göra mycket nytta. När styrelsen som en magnet kan sväva en bit över och framför företagets vd och ledning, och rikta strålkastarna mot morgondagens intressanta affärer, så är mycket vunnet.

En stor fördel med styrelsen är att den inte deltar i företagets dagliga arbete.

Styrelsen ska “sitta på läktaren”

Idén med en styrelse är att den ska “sitta på läktaren” och iaktta spelet i och kring företaget. Vad företaget gör, hur de gör det och gentemot vilka de riktar sina arbetsinsatser samt hur väl de lyckas i sin match mot övriga spelare på planen. Styrelsen utvärderar löpande vad resultatet av allt detta blir och om det resultatet är tillräckligt bra eller ej.

Styrelsen samordnar också ägarnas grundläggande idéer (inkl ägardirektiv) och förhoppningar med företagsledningens olika satsningar. En styrelse är också den aktör som‚ utifrån ägarnas direktiv‚ har yttersta ansvar för bolagets övergripande styrning och kontroll.

Företagsinternt system som blir heltäckande

Så här fungerar hierarkin i ett företag: Anställda är ansvariga gentemot bolagets vd, bolagets vd är ansvarig gentemot bolagets styrelse och bolagets styrelse är ansvarig gentemot bolagets ägare. På så sätt har ett heltäckande företagsinternt system av mandat, beordringsrätt, ansvar, befogenheter och kontroll upprättats (på engelska kallas det chain of command). Det är på denna grund som styrelsearbetet vilar.

Här kan du läsa mer om hur du hittar rätt styrelsekandidater

Öjvind Norberg har 5 råd till dig som vill satsa (och bli bättre på) på styrelsearbete:

– De kompetenser som efterfrågas mest i en styrelse är: Generellt god styrelsekunskap, affärsstrategisk kompetens, riskmedvetenhet, integritet och god etik samt ekonomiskt/finansiellt kunnande.

– Lär dig att följa spelreglerna för bolag och styrelsearbete. Läs bra böcker om styrelsearbete och gå på kurser – här finns ett axplock av styrelseutbildningar.

– Intressera dig gärna för – och umgås med – ägare, styrelseledamöter, vd:ar och valberedningar.

– Visa att du har idéer för hur företagets resultatförmåga och bolagsvärde kan ökas väsentligt.

– Kom till varje styrelsemöte med ambition att föra företaget en bra bit framåt. Bidra aktivt med säkrare, lönsammare och större affärer.
Ledarskap & Styrelse
Därför är styrelsen superviktig i små bolag
Ledarskap & Styrelse
Om Advisory Board – Så fungerar det
Ledarskap & Styrelse
Om styrelsens sammansättning – tänk så här