BETA

Om Advisory Board – Så fungerar det

27 maj, 2015

Styrelsearbete

Det har blivit vanligare att knyta ett Advisory Board till företaget. Detta kan vara ett komplement till din styrelse, och ett sätt att knyta till sig kompetens som inte är möjlig annars. Här får du veta mer om hur du skapar företagets Advisory Board.

Fördelen för medlemmarna i ett Advisory Board är att de inte har allt det ansvar som Aktiebolagslagen kräver. Detta innebär att medlemmarna är beredda att gå in i krisföretag eller Start-up-bolag och utgöra en faktisk tillgång för företagsledningen, utan att riskera att få ta de ekonomiska konsekvenserna av en konkurs.

Här kan du få hjälp att hitta kandidater i Styrelseakademiens kandidatbank.

Advisory Board blir ofta mer kreativt

Oftast blir arbetet i ett Advisory Board mer kreativt än i ett vanligt styrelsearbete. Många gånger präglas en styrelseagenda nämligen helt riktigt av alla ekonomiska rapporter och diskussioner kring resultat, balansräkning likviditet m.m. I ditt Advisory Board står affärerna i fokus, och samtalen blir mer inriktade på visioner, kreativt tänkande och nya idéer.
Ledarskap & Styrelse
Därför är styrelsen superviktig i små bolag
Ledarskap & Styrelse
Om styrelsens sammansättning – tänk så här
Ledarskap & Styrelse
Om styrelsearvode – så fungerar det