Företagets platåer – och vägen därifrån

9 september, 2019

Företagets platåer - och vägen därifrån

Du kan ha en bra produkt, en enastående kundservice och stadiga kunder, men om siffrorna ser likadana ut varje år har företaget stagnerat. Här ger vi dig de vanligaste företagarplatåerna och hur du tar dig ur dem.

Företagets livscykel innehåller olika platåer – faser – och det är väldigt lätt att fastna i en fas. Många vet inte ens om att de står på en platå och stampar. Läs igenom de åtta platåerna och se vilken du är på just nu, och hitta därefter strategierna för att komma vidare till nästa.

Platå 1: Att växa ur start-up skedet

I start up-skedet är det lätt att hamna i en typisk småföretagarkultur – ni är få i bolaget och känner varandra väl, det är högt i tak och alla beslut diskuteras tillsammans. Det är ofta ohållbart om ni ska kunna växa eftersom det blir svårt att prioritera och fördela arbetet effektivt. Utse en ledare som kan hålla ihop gruppen och som fastställer strukturer och arbetssätt (det är långt ifrån alltid grundaren som passar bäst som vd).

Platå 2: Att anställa första medarbetaren

Om du har byggt din verksamhet kring din kompetens och inte har någon annan att dela ansvaret med begränsar du din tillväxt (och dessutom kan du vara i riskzonen för att gå in i väggen). Inse att du måste delegera uppgifter och släppa på ansvaret när arbetsbelastningen blir högre.

Räkna på det: Här kan du räkna ut vad en anställd kostar.

Platå 3: Att automatisera och effektivisera

Om du är en av alla företagare som fortfarande gör bokföringen själv är det dags att tänka om. Outsourca gärna sådant som ligger utanför ert kärnområde, och var noga med att automatisera eller eliminera så mycket som möjligt. Se till att alla processer i bolaget (försäljning, ekonomi, administration etcetera) är glasklara och att alla vet precis vad de ska göra.

Platå 4: Att hitta rätt medarbetare

Dina första anställningar är väldigt viktiga för företagets kultur och image, så se till att välja människor som delar dina värderingar och visioner. Ha en tydlig kravspecifikation och nöj dig inte förrän du hittar någon som passar precis. Leta gärna efter rätt människor i dina egna nätverk och be alltid om ordentliga referenser innan du anställer. Se också till att anställa människor med andra kompetenser än dina egna.

Fler tips: Så hittar du rätt medarbetare.

Platå 5: Att öka kundbasen

Många småföretagare är beroende av en eller några få kunder. Det kan bli förödande för ditt företag. Framgångsrika företag satsar tydligt på försäljning och lönsamhet. För din del kan det betyda att säljare är högsta prio när du rekryterar. Identifiera de områden där ni har lättast att bli lönsamma, och satsa stort på dem. Skala bort (eller outsourca) de områden som kostar pengar utan att ge intäkter.

Platå 6: Att få medarbetarna att stanna kvar

För att få människor att prestera tillsammans krävs tydliga mål där alla tjänar på att företaget går bra. Se alltid till att det finns tydliga karriärvägar. Ta reda på vad som driver människorna i fråga, och anpassa mål och belöning efter det. Försök att vara så individuell som möjligt.

Platå 7: Att finansiera tillväxten

I en tillväxtfas kan riskkapital och affärsänglar vara bra alternativ. Var alltid noga med att få in intelligent kapital, det vill säga affärsänglar eller riskkapitalister som bidrar med mer än pengar (till exempel nätverk och kompetens). Kom ihåg att självfinansierade företag alltid är säkrast och ofta bäst. Då slipper du också dela med dig av ägarandelar och får en större uppsida om du en dag vill sälja bolaget.

Platå 8: Att bli en riktig ledare

Det är en sak att vara småföretagare och en helt annan sak att vara ledare i ett företag som växer. Som grundare går du från detaljstyrning till att verka mer som en manager, vilket ställer helt andra krav på ditt ledarskap. Kanske är det inte du som ska vara vd när företaget börjar växa?
Ledarskap & Styrelse
Foto av: ShutterStock
3 saker framgångsrika entreprenörer gör – så kan du härma
Försäljning & Lönsamhet
Foto av: AdobeStock
5 säljknep som snabbt ökar företagets försäljning