BETA

Ta fantastiska beslut med “Awesome Great Amazing Beslutsmetoden”

23 augusti, 2018

Ledarskap och styrelse, Försäljning och Lönsamhet

Du vill att ditt företag ska ta snabba beslut, få alla med på tåget och utvecklas hela tiden. Då ska du använda vår egenutvecklade "Awesome Great Amazing Beslutsmetoden". I fyra enkla steg tar ni ständigt bättre beslut och alla får vara med och bestämma. Testa själv!

Du och ditt företag tar hela tiden beslut om hur ni ska jobba i framtiden. Problemen med beslut, är följande:

– De tenderar att tas av ett fåtal, och gälla ett flertal.

– De blir inte genomförda, eftersom något mer bråttom står i vägen (eller för att motivationen att genomföra dem är för låg, eller för att uppsidan är för liten).

– De tas utan en långsiktig strategi för ständig utveckling och ständig förändring, vilket i Japan kallas för Kaizen. Medarbetarna är inte vana att förändras (ingen gillar det!) och därför motarbetar de beslutet, hur bra det än är.

Hur tar vi snabba och demokratiska beslut, som alla är med på?

Vi har utvecklat en egen metod för beslutsfattande som vi kallar “Awesome Great Amazing Beslutsmetoden”. Ett lite konstigt namn, men visst fick vi din uppmärksamhet? Och vi tycker modellen är Awesome. Great. Och amazing.

Vitsen med modellen är följande:

1. Alla ska vara delaktiga i besluten (=ökar chansen att de verkligen genomförs).

2. Den ska leda till ständigt ifrågasättande av vad vi gör, och en strävan efter att hela tiden utveckla varje steg i företaget. Den gör alla i företaget beslutsvana och vana vid ständig förändring.

3. Belöningen är individuell och kollektiv, där den individuella belöningen är att få ge till de andra (eftersom “att ge” ger starkare lyckokänslor än “att få”).

Vi rekommenderar också att du ständigt tar med följande fråga in i modellen:

Om du kunde förändra en sak, just nu, som skulle göra allra störst skillnad i ditt företag. Vad skulle det vara?

Så hur fungerar “Awesome Great Amazing Beslutsmetoden”?

Det är enkelt, bara fyra enkla steg.

1. Samla alla i teamet, använd en whiteboard och dela upp den i fyra kategorier, enligt följande bild. Sätt av 2-4 timmar, beroende på hur många aktiviteter ni har i företaget.

Awesome Great Amazing Beslutsmetoden

2. Skriv ned alla processer och aktiviteter ni har i företag i kolumn 1 (ta en i taget). Skriv också ned hur ni gör idag (i kolumn 2).

3. Alla deltagare på mötet har blivit ombedda att förbereda förslag på hur ni kan göra just den här aktiviteten bättre (alla kanske inte har förslag, men de har fått möjligheten). Ni skriver ner alla förslag i kolumn 3 och om det behövs, får idébäraren berätta mer om idén.

Sätt inga begränsningar i vad de får kosta i tid, energi och pengar på den här nivån, det dödar kreativiteten. Däremot ska idébäraren tydligt kunna motivera uppsidan, i relationen till en eventuellt ökad kostnad. Alla andra får också komma med motargument och kompletterande idéer.

4. I sista steget röstar alla i teamet på vilken idé som ska genomföras just nu. Välj bara en idé per gång, för att den ska vara möjligt att genomföra. Andra bra idéer som inte väljs, tar ni med till nästa beslutsmöte. Den som är ansvarig för området måste också deklarera för alla att han eller hon tar ansvar för att idén genomförs omgående.

5. Det blir många beslut per möte, gissningsvis tar ni 15-20 nya utvecklingsbeslut per gång (så det räcker gott att ha dessa beslutsmöten kvartalsvis eller halvårsvis.) Och hur fungerar belöningssystemet?

Vi tänker så här: Den som har kommit med flest idéer som blivit framröstade, får en pott med pengar av företaget. Kalla det en bonus. Skillnaden mot en vanlig bonus, är att potten ska användas till att göra något kul med hela teamet. En resa. En aktivitet etc. Det fiffiga är att den som kommit med flest bra idéer, både blir hyllad för sina idéer och för sin generositet (eftersom den skapar något för teamet). Det blir win-win och alla kommer att sträva efter att vara den som kommer med bäst idéer.

All framgång börjar med ett beslut. Och de bästa besluten tar vi när vi har tydliga alternativ. När alla i teamet får vara med och bestämma. Och när en människa tar på sig rollen att leda processen från beslut till handling.
Bloggar
Beslutsmetoden som ska boosta mitt liv
Affärsjuridik
Foto av: AdobeStock
Vad är en konkurs och vad händer om företaget går i konkurs?
Affärsjuridik
Foto av: AdobeStock
Vilket ansvar har företagaren vid konkurs?