Att anställa utlandsfödda ökar exporten

3 juli, 2014

Import och Export

Hur kan du som företagare använda möjligheten att anställa utlandsfödda. Här får du tips och råd från Esbris Helene Thorgrimsson, som också bjuder på några intressanta länktips.

Nu finns färsk forskning som visar att svenska företag som vill ut på en internationell marknad kan få en skjuts i sin internationalisering genom att anställa utlandsfödda personer.

Många svenska företag som vill gå utomlands upplever hinder på vägen. De måste skaffa sig information om den marknad de siktar på: Vilka är konkurrenterna? Hur ser lagstiftningen ut? Vad är den rådande företagskulturen? De måste också bygga förtroende gentemot potentiella partners. Avsaknad av sådan kunskap och kompetens innebär en slags ”mjuk handelsbarriär”, som kan bli både dyr och svår att forcera.

Dessa hinder kan minskas genom att ta hjälp av personer med utländsk bakgrund. De har värdefull kunskap om affärskultur, politik, religion och språk i sina tidigare hemländer, men också tillgång till nätverk och kontakter som underlättar affärerna.

Forskarna Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk har båda forskat om detta, och de visar på ett klart samband mellan migration och internationell handel. De företag som anställer ytterligare en utlandsfödd person kan förvänta sig en exportökning på närmare en procent.

I maj höll de en föreläsning i Stockholm, och deras presentation finns att se via webb-tv . Om du vill fördjupa dig i ämnet kan också ta del av deras avhandlingar. Här finns Lodefalks avhandling, och en sammanfattning av Hatzigeorgious avhandling hittar du här.

/Helene
Privatekonomi
Tänker du som rika eller fattiga?
Försäljning & Lönsamhet
Så får du kunderna att vilja köpa av ditt företag
Försäljning & Lönsamhet
9 smarta sätt att öka företagets vinst