Vilket ansvar har företagaren vid konkurs?

7 maj, 2020

Företagarens ansvar vid konkurs
Foto av: AdobeStock

Ett vettigt antagande vid konkurs är att företagets tillgångar inte räcker till att betala företagets skulder. I värsta fall kan du bli personligt betalningsskyldig. Här går vi igenom företagarens ansvar och skyldigheter vid konkurs.

Om företaget går i konkurs beslutar konkursförvaltaren om företaget kan drivas vidare under en avvecklingsfas eller om företagets tillgångar och egendomar ska säljas så fort som möjligt. Efter detta fördelas de pengar som finns mellan borgenärerna (fordringsägarna) enligt deras inbördes prioritetsordning. Först betalas kostnaderna för själva konkursen.

Läs mer: Så här prioriteras fordringarna vid en konkurs eller rekonstruktion

Har du enskild firma kan du bli personligt betalningsansvarig

Om ditt företag är en juridisk person kvarstår obetalda skulder så länge konkursen pågår. När konkursen är klar upphör bolaget att existera och därmed även skulderna.

Så fungerar det inte för enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag. Där kan ägarna hållas personligt betalningsansvariga för företagets skulder. Det är bara i aktiebolag och i ekonomiska föreningar som ägarnas ansvar är begränsat till företagets egna kapital.

BolagsformAktiebolagEkonomisk föreningHandelsbolag
Ägarens ekonomiska ansvar

Ej personligt ansvar, endast ansvar för insatt kapital

Ej personligt ansvar

Gemensamt och personligt ansvar

BolagsformKommanditbolagEnskild firma
KP: Gemensamt och personligt ansvar. KD: Ansvarar endast för insatt kapital
(KP: Komplementär, KD: Kommanditdelägare)
Personligt ansvar

I många mindre företag är dock ovan tabell en sanning som inte alltid är en sanning. Banker och andra långivare ställer ofta krav på att ägaren ska gå i personlig borgen för företagets lån, vilket ofta gör företagaren personligt ansvarig för lån även till aktiebolag. Styrelsemedlemmar kan också bli personligt ansvariga om företaget exempelvis inte upprättar en kontrollbalansräkning i tid.

Läs mer: Då måste du upprätta en kontrollbalansräkning

Kan konkurs leda till näringsförbud?

Vid en konkurs förlorar företaget rätten att förfoga över sin egendom samtidigt som dess ställföreträdare förlorar rätten att driva rörelse, att ingå avtal och under begränsad tid rätt att åka utomlands. Det kan liknas vid ett tillfälligt näringsförbud.

När blir det näringsförbud på riktigt?

Näringsförbud på riktigt kan det bli om företagaren döms för grova ekonomiska brott, vid exempelvis en konkurs. Vad menas då med ett näringsförbud? Jo, det innebär att den som döms inte får bedriva näringsverksamhet, vara bolagsman, firmatecknare eller ledamot i en bolagsstyrelse under en längre tidsperiod. Hos Bolagsverket finns det register över personer med näringsförbud och tillfälliga förbud. Bra att kolla upp om du är på väg att starta bolag ihop med någon du inte känner så väl.

Vad ska jag mer tänka på vid konkurs?

Konkursförvaltaren sköter inte bara det praktiska vid en konkurs. Han eller hon är även skyldig att anmäla eventuella brott som uppmärksammas vid granskningen. Om företagaren till exempel tillskansat sig betydande tillgångar före konkursen, kan konkursförvaltaren begära att affärerna hävs och att tillgångarna ska återgå till konkursboet.

Så snart som möjligt efter att företaget har fått betalningssvårigheter. Om krisen blir för djup minskar chansen att få till en rekonstruktion, och då minskar ju även fordringsägarna möjlighet att få tillbaka delar av det kapital som går förlorat vid en konkurs.

Läs mer: Vad är en konkurs och vad händer om företaget går i konkurs?

Läs mer: Vad är en företagsrekonstruktion?

Läs mer: Så undviker du att företaget hamnar på obestånd

Läs mer: Så fungerar en kontrollbalansräkning

Läs mer: När är det egna kapitalet förbrukat?