10 exempel på skattefria förmåner

30 september, 2015

Skattefria förmåner

Här hittar du de vanligaste skattefria förmånerna i aktiebolag och exempel på vad som inte är skattefritt för företagets anställda.

Arbetskläder och arbetsredskap

Huvudregeln för att företaget ska kunna göra avdrag för arbetskläder, utan skatteeffekt för den anställde, är att kläderna inte kan användas privat. I yrken med ”tydliga” arbetskläder blir det sällan problem, men för exempelvis tjänsteföretag gäller att kläderna måste ha fastsydd logotype.

Motion

Om du vill erbjuda dina anställda ”motion” måste det erbjudas till samtliga anställda för att vara skattefritt. Dessutom ska det vara av enklare slag och av mindre värde. Om du undrar vad ett mindre värde är, utgå från årskostnaden på ett normalt gymkort.

(Terminal)glasögon

Inte det sexigaste namnet, men glasögon som bara används vid dataskärmen på arbetsplatsen kan vara en skattefri förmån. Det gäller även synundersökning.

Läs också: Så fungerar moms. 

Firmafest

En av de trevligare skattefria förmånerna är firmafesten, som får hållas två gånger per år för att vara skattefri.

Tidningar etc

Är skattefria om de behövs i arbetet.

Förfriskningar

Som arbetsgivare kan du bjuda på frukt, kaffe, läsk och kakor, och även en mindre smörgås, utan att det blir en skatteförmån för de anställda. Du måste erbjuda detta till hela personalen, och grän- sen drar vid mat som betraktas som en hel måltid.

Företagshälsovård

En uppskattad skattefri förmån är hälsokontrollen. Du kan också erbjuda anställda massage och sjukgymnastik utan skatteeffekt, om det behövs för att klara arbetet. Om en anställd blir sjuk är rehabiliteringskostna- derna efter en sjukhusvistelse skattefria. (Gäller dock ej för privat vård.) Detta gäller även dig som har enskild firma.

Grupplivförsäkring

Räknas som en skattefri förmån, även för enskild firma.

Sjukvårdsförsäkring

Kostnaden (premien) för en sjukvårdsförsäkring som ger vård på privatsjukhus är skattefri för dina anställda.

Missa inte: Så väljer du rätt försäkring till dig och ditt företag. 

Vad gäller för gåvor?

Julklappar för upp till 450 kronor (inkl. moms) är skattefria för den anställda. Minnesgåvor kan ges vid anställning över sex år vid 50- och 60-årsdag, efter 25 års anställning eller när en anställd slutar. Maxvärdet är 15 000 kr (inkl. moms).